Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Martin Musílek, Ph.D.

Datum narození:
27. 12. 1980
Místo narození:
Hlinsko v Čechách
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Filozofický ústav
Vysoká škola:
Univerzita Karlova, Historie, 2006
Univerzita Karlova, Pedagogika, 2006
Biogram:
Působí v Národní galerii Praha na pozici vedoucího odboru vědy a výzkumu.
Od roku 2007 je zaměstnán v Centru medievistických studií.
Od roku 2011 působí jako externí spolupracovník na projektu „Medieval Ashkenaz. Corpus der Quellen zur Geschichte der Juden im spätmittelalterlichen Reich“ na univerzitě v Trevíru.
V roce 2015 působil jako vedoucí oddělení starších českých dějin v Národním muzeu.
Mezi lety 2016–2018 pracoval jako odborný spolupracovník a kurátor ve Státním archeologickém muzeu v Chemnitz.
V roce 2019 působil jako vědecký tajemník generálního ředitelství Národního památkového ústavu v Praze.
Instituce:
NGP, vedoucí odboru vědy a výzkumu, 2019–dosud
NPÚ, vědecký tajemník, 2019
Staatliches Museum für Archäologie Chemnitz, kurátor, odborný pracovník, 2016–2018
NM, vedoucí oddělení straších českých dějin, 2015
CMS, vědecký pracovník, 2006–dosud
Odborné zaměření:
Hospodářské a sociální dějiny českých středověkých měst. Dějiny Prahy. Dějiny šlechty a husitství.
Publikace:
Jan MAŘÍK – Martin MUSÍLEK – Petr SOMMER (edd.) Svatá Ludmila. Žena na rozhraní věků, Praha 2021;
Martin MUSÍLEK, Kaufmannsbücher und -register in den böhmischen Ländern des Mittelalters, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 129, 2021, s. 22–53;
Martin MUSÍLEK, Hertvíkové z Rušinova – východočeská šlechta ve víru husitských bouří, Praha 2020;
Martin MUSÍLEK, „Unser stat rathaus“. Staroměstská radnice v Praze a její nejstarší znaková galerie, in: Staletá Praha 34, 2018, s. 2–42;
Martin MUSÍLEK (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016), Praha 2018;
Martin MUSÍLEK, Die Handelskontakte der Prager Bürger in der Zeit um 1400, in: Susan Marti – Richard Němec – Marius Winzeler (edd.), Die Prager Pietà in Bern. Handelsgut–Götzenbild–Museumsexponat, Bern–Prag 2018, s. 115–125;
Martin MUSÍLEK, Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století, Praha 2015;
Martin MUSÍLEK (ed.) Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415–2015). Mistr Jan Hus a jeho dědictví (Katalog výstavy), Praha 2015;
Martin MUSÍLEK (ed.), Havelské Město pražské ve středověku. Historie – archeologie – stavební historie, Praha 2012.