Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Petra Kubíčková

Datum narození:
8. 7. 1977
Místo narození:
Opava
Hlavní pracoviště:
Vědecká knihovna v Olomouci
Pracoviště:
Správa fondu a historické fondy
Vysoká škola:
FPF SLU, Historie s rozšířenou výukou jazyků (Mgr.), 2001
Biogram:
V letech 1991–1995 absolvovala gymnázium Čajkovského v Olomouci.
Od roku 2002 pracuje jako historik a odborný knihovník ve Vědecké knihovně v Olomouci.
V letech 2006–2008 a 2012–2014 spolupracovala na projektu UP v Olomouci Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání – lektorka semináře Digitalizace starých tisků ve VKOL.
Je autorkou a spoluautorkou řady článků a několika odborných katalogů, výstav a publikací, aktivně se účastní domácích i zahraničních konferencí.
Instituce:
VKOL, historik, 2002–2022
Odborné zaměření:
Zpracování prvotisků, starých tisků, bibliofilií, publikací 19. století z knižního fondu VKOL. Knižní ilustrace. Grafické techniky. Obecné i české dějiny 19. století. Regionální dějiny a osobnosti.
Publikace:
Petra KUBÍČKOVÁ, Zahrada zdraví: botanické knihy šesti století ve sbírkách Vědecké knihovny v Olomouci, Olomouc 2021;
Lubomír NOVOTNÝ – Petra KUBÍČKOVÁ – Jiří GLONEK, Ve službách osvěty: moravský knihovník Bohuš Vybíral, Brno 2020;
Petra KUBÍČKOVÁ – Lubomír NOVOTNÝ, Ottovy Čechy: obraz země v letech 1883–1908, Olomouc 2020;
Petra KUBÍČKOVÁ et al., Eduard Hölzel: 1817–1885, Olomouc 2017;
Petra KUBÍČKOVÁ, Zum 200. Geburtstag des Verlegers Eduard Hölzel und zu seinen Anfängen in Olmütz, in: Mittelungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 159, 2017, s. 348–358;
Petra KUBÍČKOVÁ – Magda POLANSKÁ, Slavné ženy podle Boccaccia: katalog výstavy, Olomouc 2014;
Petra KUBÍČKOVÁ – Lubomír NOVOTNÝ, Ad gloriam Dei: moravští misionáři v 16. – 18. století: katalog výstavy, Olomouc 2013;
Petra KUBÍČKOVÁ, Joos de Damhouder: Praxis rerum criminalium, in: Rostislav Krušinský – Tereza Vintrová (edd.), Bibliotheca Antiqua 2012: sborník z 21. konference, 7. – 8. listopadu 2012, Olomouc, Olomouc 2012, s. 59–68.