Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.

Datum narození:
27. 11. 1978
Místo narození:
Hradec Králové
Hlavní pracoviště:
Národní muzeum
Pracoviště:
Historické muzeum
Vysoká škola:
FF UK, Sociální a hospodářské dějiny, 2013
Biogram:
Instituce:
NM, vedoucí oddělení novodobých českých dějin, 2017–dosud
Poštovní muzeum, kurátor sbírek, 2010–2015
Centrum pro studium populární kultury, badatel, manažer, produkční, předseda, 2009–dosud
AHMP, archivář, 2008–2010
Odborné zaměření:
Každodennost 19., 20. a 21. století. Populární kultura. Dějiny pošty. Dějiny československého muzejnictví.
Publikace:
Tomáš KAVKA, Czechoslovak Pop Music in Young People’s Lifestyle Magazines, in the “Anti-Decade, 1985–1995, in: PP, 2021, s. 29–43;
Tomáš KAVKA – Jolana TOTHOVÁ, Zrod a místo stranických muzeí po roce 1948 s ohledem na fondy Muzea Klementa Gottwalda, in: Daniel Hupko – Luděk Beneš (edd.), Dokumentácia "osmičkových" výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné, Banská Bystrica 2018, s. 344–367;
Tomáš KAVKA – Jakub MACHEK – Ondřej DANIEL (edd.), Popular Culture and Subcultures of Czech Post-Socialism, Newcastle 2016;
Tomáš KAVKA – Karel ŠIMA – Hana ZIMMERHAKLOVÁ, “By means of singing to the heart, by means of heart to the nation”. Choral Societies and Nationalist Mobilisation of Czechs in the 19th Century, in: Krisztina Lajosi – Andreas Styren (edd.), Choral societies and nationalist mobilization in nineteenth-century Europe, Leyden 2015, s. 187–205;
Tomáš KAVKA – JAN KRAMÁŘ – MARTIN JAHODA, Klenoty Poštovního muzea. Pošta za Velké války, Praha 2014;
Tomáš KAVKA, – Ondřej DANIEL – Jakub MACHEK, Populární kultura v českém prostoru, Praha 2013;
Tomáš KAVKA, Umělecké spolky a jejich funkce při formování občanských kultur, středoevropské srovnání, in: Pavel Kladiwa – Aleš Zářecký (edd.), Město a městská společnost v procesu modernizace 1740–1914, Ostrava 2010, s. 119–130.