Lexikon historiků a historiček 2022

Doc. PhDr. et Mgr. Jakub Zouhar, Ph.D.

Datum narození:
23. 1. 1980
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UHK), Katedra pomocných věd historických a archivnictví
Vysoká škola:
PedF UK, Doktorské studium – české a československé dějiny, 2008
FF UK, Archivnictví a pomocné vědy historické, 2005
PedF UK, Dějepis – základy společenských věd, 2003
Biogram:
V roce 1998 odmaturoval na Akademickém gymnáziu v Praze.
V letech 1998–2003 studoval dějepis a společenské vědy na PedF UK (Mgr. a rigorózní zkouška z historie PhDr.).
V letech 2000–2005 studoval archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK (Mgr.).
V roce 2008 dokončil doktorské studium Českých a československých dějin na PedF UK.
V letech 2004–2005 studoval dějiny na RWTH-Aachen, Německo (6 měsíců) a v roce 2006 a 2009 anglický jazyk, dějiny a literaturu v Londýně, VB (12 měsíců).
V roce 2019 habilitoval na FPF SLU (Historie se zaměřením na české a československé dějiny).
Instituce:
FF UHK, docent, 2019–dosud
ÚDAUK, archivář, 2007–2008
FHS/FF UHK, odborný asistent, 2005–2018
Odborné zaměření:
Evropská historiografie. Církevní dějiny raného novověku (zejména dominikánský a jezuitský řád). Německojazyčná písemná kultura v českých zemích.
Publikace:
Jakub ZOUHAR – Petr POLEHLA, Itinerarium Romanum of Ignatius Swieteczky O.P. A Critical Edition and Translation of a Travel Diary of 1777, Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica 33, Roma 2021;
Jakub ZOUHAR, Historical Research in the Czech Republic between 1974 and 2019 on the Pre-Suppression Society of Jesus, in: Archivum Historicum Societatis Iesu 89, 2020, s. 467–498;
Jakub ZOUHAR – Petr POLEHLA, Přehled církevní historiografie na Západě do konce osvícenství, Červený Kostelec 2017;
Jakub ZOUHAR, Die Komotauer Chronik des Bürgers Johann Joseph Urtika (1710–1784). Ein Beitrag zur frühneuzeitlichen deutschsprachigen Geschichtsschreibung in den böhmischen Ländern, Červený Kostelec 2016;
Jakub ZOUHAR, Cyrill Riga O.P. (1689–1758): The Life and Work of a European Preacher in the Age of Reason, Roma 2015;
Jakub ZOUHAR, František Pubička S.I. (1722–1807). Barokní historik ve století rozumu, Červený Kostelec 2014;
Jakub ZOUHAR, Dominican Historical Scholarship of the 19th and 20th Centuries in Outline: A Chapter in the European Intellectual History, Červený Kostelec 2013;
Jakub ZOUHAR, Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435–1790), Praha 2010.