Lexikon historiků a historiček 2022

Doc. Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

Datum narození:
16. 3. 1979
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,
Vysoká škola:
FF UK, Moderní hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.), 2010
FSV UK, Německá a rakouská studia (Mgr.), 2006
FF UK, Historie (Mgr.), 2005
Biogram:
V letech 1998–2005 studoval hospodářské a sociální dějiny na FF UK.
V letech 1998–2006 studoval mezinárodní teritoriální studia (specializace německá a rakouská studia) na FSV UK.
V roce 2005 studoval moderní a soudobé dějiny na Humboldtově univerzitě v Berlíně.
V roce 2010 dokončil doktorské studium na FF UK.
V letech 2007–2010 spolupracoval s Zentrum für Zeithist. Forschung, Potsdam, DE, v roce 2010 s Wissenschaftzentrum Berlin, DE.
Od roku 2012 je vědeckým pracovníkem Ústavu pro soudobé dějiny a odborným asistentem na ÚHSD FF UK.
V roce 2018 habilitoval v oboru Moderní hospodářské a sociální dějiny.
Instituce:
ÚSD AV ČR, vědecký pracovník, 2012–dosud
ÚHSD FF UK, odborný asistent, docent, zástupce ředitele, 2012–dosud
Odborné zaměření:
Moderní sociální dějiny. Soudobé dějiny. Urbánní a environmentální dějiny po roce 1945. Moderní nacionalismus a multietnicita v českých zemích ve 20. století.
Publikace:
Matěj SPURNÝ, Od negativní fascinace k porozumění. Jak jsem stavěl Most do budoucnosti, in: Jiří HANUŠ – Jiří SUK (edd.), Dobrodružství historické interpretace, Brno 2021, s. 195–208;
Matěj SPURNÝ, Mezi vědou a politikou. Ekologie za socialismu a kapitalismu (1975–1995), in: Michal KOPEČEK (ed.), Architekti dlouhé změny. Expertní kořeny postsocialismu v Československu, Praha 2019, s. 267–313;
Matěj SPURNÝ – Michal PULLMANN, Dějiny Česka od roku 1945 do současnosti, in: Jan KLÁPŠTĚ – Ivan ŠEDIVÝ (edd.), Dějiny Česka, Praha 2019, s. 282–303;
Vítězslav SOMMER – Matěj SPURNÝ – Jaromír MRŇKA, Řídit socialismus jako firmu. Technokratické vládnutí v Československu 1956–1989, Praha 2019;
Jakub RÁKOSNÍK – Matěj SPURNÝ – Jiří ŠTAIF, Milníky moderních českých dějin. Krize konsenzu a legitimity v letech 1848–1989, Praha 2018;
Matěj SPURNÝ, Most do budoucnosti. Laboratoř socialistické modernity na severu Čech, Praha 2016; 
Matěj SPURNÝ – Dieter GOSEWINKEL, Citoyenneté et expropriation en Tchécoslovaquie au lendemain des deux Guerres mondiales, in: Revue d´histoire moderne et contemporaine 61, 2014, s. 26–61;
Matěj SPURNÝ, Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945–1960), Praha 2011.