Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. et Mgr. Lubomír Novotný

Datum narození:
25. 4. 1978
Místo narození:
Prostějov
Hlavní pracoviště:
Vědecká knihovna v Olomouci
Pracoviště:
SFHF (Správa fondů a historické fondy)
Vysoká škola:
PF UPOL, Právo a právní věda, 2008
FF UPOL, Jednooborová historie, 2004
Biogram:
Lubomír Novotný je absolventem oboru historie na FF UPOL a práva a právní vědy na PF UPOL.
Po absolvování historie nastoupil v březnu 2004 do VKOL na oddělení Správa fondů a historické fondy, kde pracuje dodnes.
V letech 2006–2008 a 2012–2014 spolupracoval na projektu UPOL Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání – lektor seminářů Digitalizace starých tisků ve VKOL a Základy práva pro historiky a archiváře.
Je autorem a spoluautorem řady článků, odborných katalogů, výstav a monografií.
Instituce:
VKOL, historik, 2004–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny střední Evropy v 19. – 20. století. Právní dějiny. Vývoj habsburské monarchie v letech 1848–1918. Období třetí československé republiky.
Publikace:
Lubomír NOVOTNÝ – Petra KUBÍČKOVÁ – Jiří GLONEK, Ve službách osvěty. Moravský knihovník Bohuš Vybíral, Brno 2020;
Petra KUBÍČKOVÁ – Lubomír NOVOTNÝ, Ottovy Čechy. Obraz země v letech 1883–1908, Olomouc 2020;
Lubomír NOVOTNÝ, Bez Czernina bychom republiku neměli, in: MD 27, 2019, s. 79–100;
Lubomír NOVOTNÝ – Petra KUBÍČKOVÁ – Kristýna BAŘINOVÁ – Rostislav KRUŠINSKÝ, Sbohem, monarchie. Habsburské mocnářství 1804–1918, Olomouc 2018;
Lubomír NOVOTNÝ, Sbohem, monarchie. Putování dlouhým 19. stoletím, Olomouc 2018;
Lubomír NOVOTNÝ, Krčmaňská aféra. Tajemný atentát na československé ministry, Olomouc 2017;
Lubomír NOVOTNÝ – Miloš KORHOŇ – Tereza VINTROVÁ (edd.), Chrám věd a múz. Dějiny Vědecké knihovny v Olomouci, Olomouc 2016;
Lubomír NOVOTNÝ – Barbara GIEDROJĆ – Jiří GLONEK – Miloš KORHOŇ (edd.), Slezsko po Velké válce. Čas plebiscitu v Horním Slezsku (1919–1921) / Śląsk po Wielkiej Wojnie. Czas plebiscytu na Górnym Śląsku (1919–1921), Olomouc 2012.