Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D.

Datum narození:
24. 5. 1973
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Fakulta humanitních studií (FHS UK), Katedra historických věd
Vysoká škola:
FHS UK, Obecná antropologie, specializace historická antropologie (Ph.D.), 2020
FHS UK, Obecná antropologie, specializace historická antropologie (Mgr.), 2015
FHS UK, Historická sociologie (Mgr.), 2013
FHS UK, Studium humanitní vzdělanosti (Bc.), 2011
Biogram:
V Praze na FHS UK vystudoval magisterské obory Historická sociologie a Obecná antropologie se zaměřením na historickou antropologii.
Doktorát získal na stejné fakultě v oboru Obecná antropologie se zaměřením na historickou antropologii.
Od roku 2013 vědecko-pedagogicky působí na FHS UK (od roku 2019 interně).
V letech 2019–2021 byl výzkumným pracovníkem v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.
Spoluzaložil Společnost pro výzkum dějin vojenství (SVDV), první českou odbornou společnost, která se věnuje militární problematice.
Byl zvolen prvním předsedou SVDV.
Je členem britské Society for Army Historical Research (SAHR).
Instituce:
FHS UK, Katedra historických věd, odborný asistent, 2019–2022
ÚSD AV ČR, post-Doc výzkumný pracovník, 2019–2021
Odborné zaměření:
Historie vojenství. Spojující koncepty post-pozitivistické orální historie (Passerini, Portelli, Thomson ad.) a symbolické historické antropologie (Geertz, Darnton, Ohnuki-Tierney, Obeyesekere ad.) s důrazem na aktérskou zkušenost z vojenské služby, ozbrojených konfliktů a válek.
Publikace:
Petr WOHLMUTH, Armádní disciplinační řád v historické subjektivitě bývalých vojáků základní služby, in: Jiří Hlaváček (ed.), Mezi pakárnou a službou vlasti. Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské perspektivě, Praha 2021, s. 200–282;
Petr WOHLMUTH, Zoufalství, jaderné rakety a magické hory. Uchronický příběh bývalého vojáka základní služby, in: ČL 108, 2021, s. 131–150;
Petr WOHLMUTH, Dvě stě let ve flanderském podzemí. Teoretické úvahy o historické zkušenosti podzemní války, in: Jiří Hofman (ed.), Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život, České Budějovice 2020, s. 75–99;
Petr WOHLMUTH, Konflikt dvojí vojenské loajality ve zkušenosti základní vojenské služby a pozdějších militárních aktivit, in: NV 79, 2020, s. 27–43;
Petr WOHLMUTH, Východ proti Západu? Krymská válka (1853–1856) pohledem historické antropologie, Praha 2020;
Petr WOHLMUTH, Poručík proti maršálovi. Dvojí výzva post-vaubanovské tradici v textech skotského vojenského inženýra Charlese Bisseta z let 1751–1787, in: TH 24, 2019, s. 137–171;
Petr WOHLMUTH, Krev, čest a hrůza. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747, Praha 2017;
Petr WOHLMUTH, Bastionové pevnosti a vojenská revoluce, Praha 2015.