Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jaromír Mrňka, Ph.D.

Datum narození:
29. 7. 1988
Místo narození:
Moravská Třebová
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova
Pracoviště:
Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií
Vysoká škola:
FF UK, Moderní hospodářské a sociální dějiny (doktorské studium), 2017
Biogram:
Vystudoval moderní sociální dějiny v Praze a v Mnichově.
Zabývá se moderními hospodářskými, sociálními a kulturními dějinami, teorií a metodologií historické vědy.
Instituce:
FSV UK, junior Scholar UNCE VITRI, 2019–2023
ÚSTR, výzkumný pracovník, 2016–dosud
FF UK, externí vyučující, 2013–2019
Odborné zaměření:
Společnost a proměna hodnot v diktatuře. Role násilí při převratných událostech českých dějin 20. století. Udavačství jako sociální praxe v letech 1938–1945. Sexuální násilí po druhé světové válce v českých zemích.
Publikace:
Jaromír MRŇKA (ed.), Beyond the Revolution in Russia: Narratives–Concepts–Spaces. 100 years since the event, Praha 2021;
Ota KONRÁD – Boris BARTH – Jaromír MRŇKA (edd.), Collective Identities and Post-War Violence in Europe 1944–48, Reshaping the Nation, Cham 2021;
Jaromír MRŇKA, The Moment between Occupation and Freedom. Forms of Collective Violence at the End of World War II in the Czech Lands, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung / Journal of East Central European Studies 69, 2020, s. 471–494;
Jaromír MRŇKA, Limity lidskosti, politika a sociální praxe kolektivního násilí v českých zemích 1944–1946, Praha 2019;
Jaromír MRŇKA, Mládež nová, mládež Gottwaldova? Období poloviny šedesátých let a obrodný proces v Československu jako generační zlom, in: Jiří Petráš – Libor Svoboda (edd.), Předjaří, Československo 1963–1967, Praha 2016, s. 154–164;
Jaromír MRŇKA, „V naší zemi bude konec války psán krví.“ Kolektivní násilí roku 1945 v českých zemích jako politika, kultura a sociální praxe, in: Střed: časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 8, 2016, s. 66–91;
Jaromír MRŇKA, Svéhlavá periferie, Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska 1945–1960, Praha 2015.