Lexikon historiků a historiček 2022

doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.

Datum narození:
18. 5. 1977
Místo narození:
Teplice
Hlavní pracoviště:
Univerzita Pardubice (UPa)
Pracoviště:
Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd
Vysoká škola:
UK, Iberoamerikanistika (doc.), 2015
JU, HIÚ, České dějiny (Ph.D.), 2004
PF JU, Učitelství pro střední školy Španělština–dějepis (Mgr.), 2000
Biogram:
Po absolvování magisterského a doktorského studia na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích zastával pozici odborného asistenta na Historickém ústavu a Ústavu romanistiky tamní Filozofické fakulty.
Od roku 2013 působí na Ústavu historických věd FF Univerzity Pardubice.
Od roku 2019 je vedoucím Ústavu historických věd FF Univerzity Pardubice.
Přednášel na univerzitách v Itálii, Španělsku a Mexiku.
Je autorem či spoluautorem šesti monografií a několika desítek odborných studií publikovaných v České republice i v zahraničí.  
Instituce:
FF UPCE, ÚHV, vedoucí ústavu historických věd, 2019–dosud
FF UPCE, ÚHV, odborný asistent, docent, 2013–2019
FF JU, ÚRO, odborný asistent, 2010–2013
JU, HIÚ, odborný asistent, 2004–2010
Odborné zaměření:
Politické a kulturní dějiny raného novověku. Panovnický dvůr v 16. a 17. století. Šlechta. Dějiny diplomacie. Dějiny Španělska a česko-španělských vztahů.
Publikace:
Pavel MAREK – Tomáš ČERNUŠÁK, Gesandte und Klienten. Päpstliche und spanische Diplomaten im Umfeld von Kaiser Rudolf II., Berlin–Boston 2020; 
Pavel MAREK, El conde de Oñate y la diplomacia entre Madrid y Viena a principios de la Guerra de los Treinta Años, Manuscrits, in: Revista d’Història Moderna 38, 2018, s. 35–50; 
Pavel MAREK, Pernštejnské ženy. Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie, Praha 2018; 
Pavel MAREK – Václav BŮŽEK, Smrt Rudolfa II., Praha 2015; 
Pavel MAREK, La embajada española en la corte imperial 1558–1641. Figuras de los embajadores y estrategías clientelares, Praha 2013; 
Pavel MAREK – Robert ARCHER – Jaroslava KAŠPAROVÁ, Bohemia hispánica. Fondos españoles de los siglos XVI y XVII, Barcelona 2013.