Lexikon historiků a historiček 2022

Ondřej Kolář

Datum narození:
10. 9. 1983
Místo narození:
Ostrov
Hlavní pracoviště:
Slezské zemské muzeum – Slezský ústav
Vysoká škola:
UPOL, Historie – české dějiny, 2012
Biogram:
Od roku 2012 vědecko-výzkumný pracovník Slezského zemského muzea.
V letech 2017–2020 externí pedagogické působení na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě.
Instituce:
SZM, vedoucí Oddělení historického výzkumu, 2015–dosud
SZM, kurátor, 2012–2015
Odborné zaměření:
Dějiny bezpečnostních sborů a kriminalistiky ve 20. století. Sociální a kulturní dějiny pohraničních regionů ve střední Evropě ve 20. století. Migrace a kolektivní identity ve střední Evropě ve 20. století
Publikace:
Ivana KOLÁŘOVÁ – Ondřej KOLÁŘ, Bouřlivé trojmezí: Slezsko 1918–1923, Praha 2022;
Ondřej KOLÁŘ (ed.), Státní hranice a pohraniční regiony ve střední Evropě 1918–1989, Opava 2021;
Ondřej KOLÁŘ, Mimořádný lidový soud v Opavě a "velká" retribuce v západním Slezsku 1945–1948, Opava2021;
Ivana KOLÁŘOVÁ – Ondřej KOLÁŘ, Generál četnictva Karel Vyčítal, Praha 2018.