Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Veronika Kupková

Datum narození:
13. 9. 1987
Místo narození:
Plzeň
Hlavní pracoviště:
Univerzita J. E. Purkyně v Ustí nad Labem (UJEP)
Pracoviště:
Přírodovědecká fakulta
Vysoká škola:
ZČU, Učitelství Geografie pro SŠ, Učitelství Základů společenských věd pro SŠ, 2013
ZČU, Učitelství AJ pro SŠ, 2017
Biogram:
Aktivně se věnuje historii a vzdělávání.
Na Západočeské univerzitě v Plzni vystudovala roku 2013 magisterský program Geografie – Základy společenských věd pro střední školu.
Učitelství se věnovala i v dalším studiu tamtéž v oboru Anglický jazyk pro střední školy.
Od roku 2021 studuje obor Geografie transformací na UJEP v Ústí nad Labem.

Instituce:
Antikomplex, z. s.,, projektová managerka, 2022
Skautský institut, z. s., metodik vzdělávacích programů pro ZŠ a SŠ, 2018–2022
Gymnázium, 5. května 620, Kadaň, p.o., pedagog, 2016–2020
Grüne Schule grenzenlos, e. V., lektor mezinárodních projektů, 2014–2016
Hjalleseskolen, Odense, pedagog, 2013–2014
Odborné zaměření:
Geografie. Historie. Vzdělávání. Česko-německé vztahy a kulturní dědictví.
Publikace:
Veronika KUPKOVÁ a kol., Přísečnice žije – Preßnitz lebt, Mildenau 2020.