Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.

Datum narození:
20. 8. 1979
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova
Pracoviště:
Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií
Vysoká škola:
FF UK, Etnologie a slavistika (spec. polština), 2004
FSV UK, Mezinárodní teritoriální studia, 2005
FSV UK, Moderní dějiny, 2013
Biogram:
Ondřej Klípa vystudoval slavistiku (se spec. polština) a etnologii na FF UK (Mgr.) a Mezinárodní teritoriální studia na IMS FSV UK (Bc., Ph.D.).
Část studia strávil na univerzitách v Krakově, Kodani a Moskvě.
Působil jako vedoucí sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny a Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.
Pracoval v neziskovém sektoru (Charita Praha, Člověk v tísni) v oblasti lidských práv a rozvojové pomoci.
Vyučoval na School of International Relations and Diplomacy Anglo-Americké Univerzity v Praze, na Evropské Univerzitě Viadrina ve Frankfurtu nad Odrou a na University of Illinois v Chicagu (Fulbright-Masaryk Scholarship).
Od roku 2017 je odborným asistentem na Katedře ruských a východoevropských studií IMS FSV UK.
Ve své práci kombinuje přístupy historiografie, sociologie a politologie.
Věnuje se též publicistické (popularizační) a překladatelské činnosti. 
Instituce:
IMS FSV UK, odborný asistent, 2017–dosud
Odborné zaměření:
Státní socialismus. Migrace. Nacionalismus ve střední a východní Evropě. Sociální soudržnost. Etnické konflikty.
Publikace:
Ondřej KLÍPA, "Disenchanting Socialist Internationalism: Polish Workers in Czechoslovakia and East Germany, 1962−91“, in: Journal of Contemporary History, 2021, s. 1–24;
Ondřej KLÍPA, Majstr a Malgorzata. Polky v továrnách ČSSR, Praha 2021;
Ondřej KLÍPA, "Escaping the Double Burden: Female Polish Workers in State Socialist Czechoslovakia", in: Slavic Review 78, 2019, s. 1009–1027.