Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Radim Himmler

Datum narození:
3. 5. 1976
Místo narození:
Olomouc
Hlavní pracoviště:
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace
Vysoká škola:
SLU, Historie s rozšířenou výukou jazyků, 2000
Biogram:
Mezi lety 1994–1998 studoval obor anglická filologie – historie na UPOL.
Následovalo mezi lety 1998–2000 studium magisterského oboru historie s rozšířenou výukou jazyků na FPF SLU.
Rok poté se stal kurátorem–historikem se zaměřením na časoměrnou techniku ve VMO.
Od roku 2009 působí jako ředitel v Muzeu Komenského v Přerově, spravuje podsbírku Chronometrie.
Podílel se na záchraně a zpřístupnění paláce na hradě Helštýn nebo rekonstrukci budovy ORNIS.
Mezi lety 2015–2017 v rámci projektu Erasmus+ programu spolupracoval na mezinárodním projektu European Iron Academy. 
Editorská činnost jako redaktor Zpravodaje Společnosti přátel starožitných hodin.
Instituce:
Muzeum Komenského v Přerově, Ředitel, 2009–dosud
VMO, kurátor–historik, 2001–2008
Odborné zaměření:
Historie hodinářství. Regionální historie v Olomouckém kraji.
Publikace:
Radim HIMMLER, Kalendárium výročí hodinářských osobností na rok 2022, in: Zpravodaj Společnosti přátel starožitných hodin 37, 2022, s. 57–61;
Radim HIMMLER – Filip HRADIL, Jan Michael Faselli, konstruktér slunečních hodin a jeho pobyt ve šternberském klášteře v letech 1732 a 1733, in: ZVMO 322, 2021, s. 118–128;
Radim HIMMLER, Působení historika Miloslava Čermáka ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, in: SM 51, 2021, s. 8–14;
Radim HIMMLER, Kalendárium výročí hodinářských osobností na rok 2020, in: Zpravodaj Společnosti přátel starožitných hodin 35, 2020, s. 34–36;
Radim HIMMLER, Olomoucký orloj. Historie v obrazech a faktech, Olomouc 2019.
Radim HIMMLER, Andrzej Januszajtis – 90. narozeniny obnovitele gdaňského orloje, in: Zpravodaj Společnosti přátel starožitných hodin 33, 2018, s. 27–28;
Radim HIMMLER, Marie von Ebner-Eschenbachová – 100. výročí úmrtí šlechtičny, spisovatelky a hodinářky, in: Zpravodaj Společnosti přátel starožitných hodin 31, 2016, s. 15–18.