Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jakub Huška

Datum narození:
30. 1. 1985
Místo narození:
Frýdek-Místek
Hlavní pracoviště:
Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace
Vysoká škola:
UPOL, Jednooborová historie (Mgr.), 2011
UPOL, Jednooborová historie (Bc.), 2008
Biogram:
Jakub Huška pochází z Palkovic.
V letech 2000 až 2004 studoval v Brně maturitní obor knihkupec.
V roce 2004 nastoupil na katedru historie FF UPOL.
V roce 2011 nastoupil na téže katedře na doktorandský program, kterým z finančních důvodů nedokončil.
Během studia absolvoal několik studijních stáží (Göttingen, Vídeň, Tarnov).
V roce 2014 se usadil v Třeštině u Mohelnice, kde se v roce 2018 stal místostarostou.
V letech 2015–2021 pracoval pro ČT Brno.
Od roku 2022 pracuje v muzeu v Prostějově.
Instituce:
Muzeum a galerie v Prostějově, historik–kurátor, 2022
ČT Brno, archivář, 2015–2021
Odborné zaměření:
Dějiny řemesel a cechovních korporací v 16. – 19. století v českých zemích. Vlastivěda.
Publikace:
Jakub HUŠKA – Jiří NESET, 100 let elektrárny a vily & památníku odboje v Třeštině, Třeština 2022;
Jakub HUŠKA, Dějiny obce Komárov u Šternberka, Komárov 2020;
Jakub HUŠKA, Svatý Kopeček, dějiny obce a městské části, Olomouc 2020;
Jakub HUŠKA, Historie a současnost dědiny Chomoutov, Chomoutov 2019;
Jakub HUŠKA, Konfirmace cechovních pořádků v 17. a 18. století na příkladu brněnských a olomouckých korporací, in: Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, sv. 30, 2017, s. 233–250;
Jakub HUŠKA, Role cechů v rekatolizaci Moravy na příkladu Olomouce. Možnosti a limity bádání, in: Hana Ferencová – Veronika Chmelařová – Jitka Kohoutová – Radmila Prchal Pavlíčková a kol., Proměny konfesijní kultury, Metody, témata, otázky, Olomouc 2015, s. 54–70;
Jakub HUŠKA, Early Modern Townsman in a New Military Coat 1750–1848, in: Czech and Slovak journal of Humanities 1, 2014, s. 82–92;
Jakub HUŠKA – Marek KALÁBEK – Oldřich Urbánek, Dějiny Nemilan, Olomouc 2011.