Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Dana Vedra

Datum narození:
9. 10. 1985
Místo narození:
Jordánsko
Hlavní pracoviště:
Moravské zemské muzeum
Pracoviště:
Historické muzeum
Vysoká škola:
FF MU, Muzeologie, 2011
FF MU, Historie, 2009
Biogram:
V letech 2000–2004 vystudovala gymnázium v Bučovicích.
V roce 2009 dokončila magisterské studium na HIÚ FF MU.
V roce 2011 dokončila studium muzeologie v Ústavu archeologie a muzeologie FF MU (titul Bc.).
V letech 2010–2015 pracovala v Regionálním muzeu v Mikulově jako kurátorka, historička a vedoucí Dokumentačního centra moravského židovství (správa a kulturní chod v památkách židovského města v Mikulově).
V letech 2008–2010 a 2016–2018 pracovala v Technickém muzeu v Brně na různých pozicích, kurátorka výstav, produkční.
Od 2021 studium PhD.
Instituce:
MZM, historička–kurátorka, 2020–dosud
Technické muzeum v Brně, kurátorka výstav, 2009, 2010, 2016–2018
Regionální muzeum v Mikulově, historička–kurátorka, 2010–2015
Odborné zaměření:
Násilné vnitřní migrace na Moravě ve 20. století se zaměřením na migrace českých obyvatel z důvodu budování či rozšiřování vojenských prostorů. Regionální dějiny měst a obcí na Moravě v 19. a 20. století.
Publikace:
Dana VEDRA, Forced migration flows in Czechoslovakia due to the building of military grounds in the periodical press, in: Individual and Society / Človek a spoločnosť 25, 2022, s. 1–21;
Dana VEDRA, Verlage in Nikolsburg bis zum Jahr 1945, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich 21, 2020, s. 7–18; 
Dana VEDRA, Továrna na sukna bratří Kleinů. Kapitola z dějin textilního průmyslu v meziválečném Brně, in: František Čapka – Radek Slabotinský (edd.), K problematice dějin průmyslu, techniky a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století, Brno 2017, s. 104–120;
Dana MASSOWOVÁ, Elektra. Příspěvek k dějinám mikulovského fotoateliéru, in: Historická fotografie: Sborník pro prezentaci historické fotografie 15, 2016, s. 20–26;
Dana MASSOWOVÁ – Dobromila BRICHTOVÁ – Stanislava VRBKOVÁ, Vydáno v Mikulově: mikulovské fotoateliéry a nakladatelství do roku 1945, Mikulov 2014;
Dana MASSOWOVÁ, Hieronymus Lorm: muž, jenž otevřel hluchoslepým svět, Mikulov 2011;
Dana MASSOWOVÁ, Plk. Otto Wagner (1902–1974). Životní osudy československého důstojníka v zahraničním odboji na Západě, in: SHB 57, 2010, s. 113–151.