Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Ing. Ondřej Hnilica, Ph.D.

Datum narození:
23. 8. 1983
Místo narození:
Zlín
Hlavní pracoviště:
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova
Pracoviště:
Olomouc
Vysoká škola:
VUT, Pozemní stavby / Historické stavby (Ph.D.), 2016
MU, Dějiny umění (Mgr.), 2015
VUT, Pozemní stavby (Ing.), 2007
Biogram:
Po studiu na VUT v Brně v oboru pozemní stavby dokončil doktorské studium tamtéž.
Mezi lety 2016–2020 působil jako výzkumný a vývojový pracovník na NPÚ. 
Vědeckovýzkumný pracovník v projektu NAKI II – „Telč a Jezuité“ (HIÚ AV ČR, NPÚ ÚOP Telč, UTAM AV ČR) (pracovník za tým NPÚ 2015–2020) – výzkumný a vývojový pracovník a na závěr projektu převzetí role řešitele za složku NPÚ.
Spolupráce na řešení vnitřcích projektů AV ČR (Historický ústav), pod vedením Mgr. Kateřiny Bobkové-Valentové program Strategie AV21, č. 23 „Město jako laboratoř změny, stavby, kulturní dědictví a prostředí".
Instituce:
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, editor, 2021–2023
NPÚ, výzkumný a vývojový pracovník, 2016–2020
Odborné zaměření:
Sakrální stavby. Mobiliáře. Historie řeholních institucí. Kulturní dědictví. 
Publikace:
Ondřej HNILICA – Anna HAMRLOVÁ, Sakrální mobiliář kaple Povýšení sv. Kříže v Knínicích v historickém kontextu, in: JSH 90, 2021, s. 217–239;
Ondřej HNILICA – Adam SEKANINA, Sochařská galerie Na dlážkách v Telči, in: ZPP 80, 2020, s. 76–88;
Ondřej HNILICA – Dominik MATUS, Prostory a vybavení telčské knihovny, in: Kateřina Bobková-Valentová – Jarmila Hlaváčková – Hedvika Kuchařová (edd.), Knihovna jezuitské koleje v Telči, Katalog výstavy, Praha 2020, s. 55–71;
Ondřej HNILICA – Jiří M. HAVLÍK – Josef HRDLIČKA, Telč a dům třetí probace. Město a prostor řádového domu, in: Ivana Čornejová – Jiří M. Havlík – Josef Hrdlička a kol., Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši, Praha 2020, s. 131–165;
Ondřej HNILICA – Klára ZÁŘECKÁ, Kaple Povýšení sv. Kříže v Knínicích, in: Průzkumy památek 27, 2020 s. 105–118;
Ondřej HNILICA, Kolej a sakrální prostory ve městě a blízkém okolí, in: Kateřina Bobková-Valentová – Petra Hnilicová (edd.), Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši, Telč–Praha 2020, s. 23–36;
Ondřej HNILICA – Petra HNILICOVÁ, Historická kulturní krajina a drobné sakrální památky v Telči a okolí jako síť významů, in: HG 46, 2020 s. 231–257;
Ondřej HNILICA – Anna HAMRLOVÁ – Klára ZÁŘECKÁ, Architektur und Mobiliar der Gesellschaft Jesu in Teltsch (Telč) als Reflexion der Vision der Stifterin in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, in: Jiří M. Havlík – Jarmila Hlaváčková – Karl Kollermann (edd.), Orden und Stadt, Orden und ihre Wohltäter, Monastica Historia Band 4, Praha – St. Pölten 2019, s. 139–171;
Ondřej HNILICA – Anna HAMRLOVÁ – Klára ZÁŘECKÁ, Der Regionale Wallfahrtort Kninitz / Knínice als Geistlicher und Landschafrsformender mittelpunkt des Landbesitzes der Jesuiten aus Telč, in: Werner Telesko – Thomas Aigner (edd.), Sakralisierung der Landschaft, St. Pölten 2019, s. 242–255;
Ondřej HNILICA – Ivan KLÍMA, 3D model kostela Jména Ježíš v Telči a jeho využití, in: DeSta, 2019, s. 53–66;
Ondřej HNILICA – Ivan KLÍMA, Virtuální 3D model jezuitské koleje v Telči, in: ZPP 79, 2019, s. 134–145;
Ondřej HNILICA, Specifičnost románských rotund, in: Svorník 10, 2012, s. 171–172.