Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.

Datum narození:
3. 6. 1982
Místo narození:
Valašské Meziříčí
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie
Vysoká škola:
UK, Historické vědy (Ph.D), 2012
UK, Historické vědy (Mgr.), 2007
Biogram:
Lukáš Perutka je historik a amerikanista pracující na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě Karlově v Praze.
Má pedagogické zkušenosti z mexické univerzity Tecnológico de Monterrey a z University of California, Berkeley.
Mezi jeho výzkumné zájmy patří současné trojstranné vztahy mezi Spojenými státy, Evropou a Latinskou Amerikou a migrace ze střední Evropy na americký kontinent.
Publikoval na daná témata několik článků a také dvě monografie: Checoslovaquia, Guatemala y México en el período de la Revolución guatemalteca a Za to spasitelské moře. Emigrace Rožnovanů do Texasu.
Instituce:
UPOL, odborný asistent, 2018–dosud
FF UK, postdoc, 2018–dosud
FSV UK, odborný asistent, 2018–dosud
University of California, Berkeley, hostující odborný asistent, 2016
Tecnologico de Monterrey, Mexiko, odborný asistent a vědecký pracovník, 2014–2017
Odborné zaměření:
Dějiny Latinské Ameriky. Dějiny USA. Dějiny Kanady. Dějiny Českých zemí. Mezinárodní vztahy. Československá zahraniční politika. Studená válka. Problematika cestovatelství a vystěhovalectví.
Publikace:
Lukáš PERUTKA – Milan BALABAN – Jan HERMAN – Simon PAYE – Dalibor SAVIC, The social welfare system in Bata company towns (1920s–1950s): Between transnational vision and local settings, in: International Review of Social History, 2022, s. 1–30;
Lukáš PERUTKA, Měsíční svit v ponuré noci života. Příběh rožnovské vážné hudby, Rožnov pod Radhoštěm 2021;
Lukáš PERUTKA, La colonia checoslovaca en Argentina y la política exterior de su gobierno en la década de 1920, in: Josef Opatrný (ed.), Checoslovaquia, Europa Central y América Latina. El periodo de entreguerras, Praha 2019, s. 109–125;
Lukáš PERUTKA (et al.), Family Stories. Rožnov to Texas, Týnec nad Vltavou 2018;
Lukáš PERUTKA, Jižní Amerika a její hospodářství na počátku 20. století pohledem Zdeňka Fafla, in: ČČH 115, 2017, s. 1046–1074;
Lukáš PERUTKA, Guatemala und die Tschechoslowakei zu Beginn des Kalten Kriegs, in: Albert Manke – Kateřina Březinová (edd.), Kleinstaaten und sekundäre Akteure im Kalten Krieg: Politische, wirtschaftliche, militärische und kulturelle Wechselbeziehungen zwischen Europa und Lateinamerika, Bielefeld 2016, s. 149–168;
Lukáš PERUTKA, Za to spasitelské moře. Emigrace z Rožnovska do Texasu, Rožnov pod Radhoštěm 2015;
Lukáš PERUTKA, Checoslovaquia, Guatemala y México en el período de la Revolución Guatemalteca, Praha 2014.