Lexikon historiků a historiček 2022

Václav Smyčka, Ph.D. et Ph.D.

Datum narození:
4. 5. 1988
Místo narození:
Dolní Újezd
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Ústav pro českou literaturu
Vysoká škola:
UK, České dějiny, 2016
UK, Germanistika, 2019
Biogram:
Na FF UK absolvoval roku 2016 doktorské studium programu České dějiny.
V roce 2019 dokončil doktorské studium v programu germanistika. 
Od roku 2014 působí v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, kde byl nejprve členem Oddělení literatury 19. století a od roku 2017 pracuje v Germanobohemistickém týmu.
V roce 2014 se stal součástí výzkumného týmu projektu Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby na Filosofickém ústavu AV ČR.
Instituce:
ÚGS FF UK, asistent, 2021–2022
Odborné zaměření:
Rétorika a historická imaginace v 18. století. Paměťová studia. Odsunu a vyhnání v české a německé kultuře.
Publikace:
Václac SMYČKA, Objevení dějin. Dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. století, Praha 2021; 
Václav SMYČKA, Das Gedächtnis der Vertreibung: interkulturelle Perspektiven auf deutsche und tschechische Gegenwartsliteratur und Erinnerungskulturen, Bielefeld 2019.