Lexikon historiků a historiček 2022

Dr. Phil. Anna Kvíčalová, MA

Datum narození:
16. 9. 1986
Místo narození:
Brno
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova
Pracoviště:
Centrum pro teoretická studia
Vysoká škola:
Freie Universität, Religionswissenschaft (Ph.D.), 2017
University of Amsterdam, Religious Studies (MA), 2012
MU, Religionistika (Bc.), 2009
Biogram:
Anna Kvíčalová je historička vědy a religionistka, zabývá se dějinami zvuku a sluchu.
Působí v Centru pro teoretická studia (UK a AV ČR) a na MU v Brně.
Studovala na University of Amsterdam a Freie Universität Berlin a mezi lety 2013–2018 působila na Institutu Maxe Plancka pro historii vědy v Berlíně.
V současnosti se zabývá dějinami sluchové objektivity ve střední Evropě 19. a 20. století v rámci výzkumného projektu The Second Sense: Sound, Hearing and Nature in Czech Modernity.
Instituce:
Ústav religionistiky MU, odborná pracovnice, 2019–2024
Centrum pro teoretická studia (UK & AV ČR), výzkumná pracovnice, 2018–2023
May Planck Institute for the History of Science (Berlin), doktorka výzkumnice, 2013–2017
Odborné zaměření:
Dějiny vědy. Kulturní historie smyslů. Dějiny akustiky. Historie hluchoty. Reformace. Psychofyzika 19. století. Forenzní audio analýza (20. století). Akustická ekologie. Antropocén.
Publikace:
Anna KVICALOVA, Other than Ethical: STS-Oriented Approaches to Communist Audio Forensics, in: Renata Tańczuk – Sławomir Wieczorek (edd.), Sensitive Sound Recordings, Special issue of Prace Kulturoznawcze 26/1, 2022, s. 121–127.
Anna KVICALOVA, Purkyně’s Opistophone: The Hearing ‘Deaf’, Auditory Attention and Organic Subjectivity in Prague Psychophysical Experiments, ca 1850s, in: Annals of Science 79, 2022, s. 60–80;
Anna KVICALOVA, Tiché jaro a ruch antropocénu, in: Petr Pokorný – David Storch (edd.), Antropocén, Praha 2020, s. 344–360;
Anna KVICALOVA, "Truly Unnatural”: Losing the Human in the Anthropocene / „Skutečně nepřirozené“: Ztráta člověka v antropocénu, in: Pavel Mrkus – Jan Krtička (edd.), Sound end Environment: Contemporary Approaches to Sonic Ecology in Art / Zvuk a prostředí: Současné přístupy ke zvukové ekologii, Ústí nad Labem 2020, s. 40–51;
Anna KVICALOVA, Zvuk jako ztracený klíč k evropské modernitě / Sound: The Lost Key to European Modernity, in: Miloš Vojtěchovský – Jitka Hlaváčková (edd.), Zvuky kódy obrazy / Sounds Codes Images, Praha 2020, s. 13–27;
Anna KVICALOVA, Listening and Knowledge in Reformation Europe: Hearing, Speaking and Remembering in Calvin’s Geneva. Cham 2019; 
Anna KVICALOVA, Hearing Difference in Calvin’s Geneva: From Margins to Center, in: The Sixteenth Century Journal 49, 2018, s. 25–47;
Anna KVICALOVA, Sensing the Reformation: How Media-Historical Narratives Constrain the Study of Religious Change, in: Religio: Revue pro religionistiku 26, 2018, s. 31–48.