Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Irena Kapustová, Ph.D.

Datum narození:
1. 5. 1966
Místo narození:
Hradec Králové
Hlavní pracoviště:
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UHK), Historický ústav
Vysoká škola:
Vysoká škola pedagogická, Učitelství pro 2. a 3. stupeň, 1991
Biogram:
Od roku 1991 pracuje jako učitelka na ZŠ, SŠ a VOŠ.
V letech 2004–2010 byla zástupkyní ředitele na ZŠ a MŠ při FN.
Od září 2010 působí jako didaktička dějepisu na FF UHK a paralelně vyučuje na gymnáziu, nyní na SPŠ.
Instituce:
FF HIÚ UHK, odborný asistent, 2010–dosud
Odborné zaměření:
Didaktika dějepisu – analýzy školních učebnic dějepisu (od roku 1918 do současnosti). Dějepisné učebnice jako historický pramen. Regionální dějiny. Dějiny školství.
Publikace:
Monika HORSÁKOVÁ – Petr TESAŘ – Milan HES – Terezie HLAVÁČKOVÁ – Jan HECZKO – Kateřina HUBEROVÁ – Irena KAPUSTOVÁ – Iwona ŁYKO PLOS – Jiří SIOSTRZONEK, Média–Dějiny–Společnost: Obraz křesťanství v dějinách střední Evropy, Opava 2021;
Irena KAPUSTOVÁ, Working with the History Textbook as a Historical Source and Forming History Awareness in School Children Using the Example of Jan Hus, in: Źrodla Historiczne. Nowe kontexty–badania–interpretacje, Poznań 2020;
Irena KAPUSTOVÁ, Masarykův pohled na osobnost Jana Husa a jeho pozici v českých dějinách (součást sporu o smysl českých dějin), in: Motus in verbo 6, 2017, s. 7–13;
Irena KAPUSTOVÁ, Prezentace Milady Horákové, oběti politických procesů 50. let 20. století, ve školní výuce dějepisu, in: Źrodla Historiczne. Nowe kontexty–badania–interpretacje, Poznań 2017;
Irena KAPUSTOVÁ, Po stopách slezské gotiky, in: Výtvarná výchova 55, 2015, s. 17–19.