Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jan Koura

Datum narození:
4. 4. 1984
Místo narození:
Klatovy
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UK), Ústav světových dějin
Vysoká škola:
FF UK, Historické vědy, 2013
FF UK, Historie–politologie, 2008
FSV UK, Politologie – mezinárodní vztahy, 2007
Biogram:
Roku 2008 úspěšně zakončil magisterské studium historie–politologie na FF UK.
V letech 2010 a 2014 působil jako Visiting Fellow na University of St Andrews ve Velké Británii a získal rovněž prestižní Fulbrightovo stipendium na George Washington University v USA.
V roce 2019 působil jako Academic Visitor na University of Oxford.
V ÚSD FF UK je vedoucím Skupiny pro výzkum studené války.
Aktivně se účastní tuzemských i zahraničních konferencí a je řešitelem několika mezinárodních grantů.
Instituce:
ÚSD FF UK, odborný asistent, 2013–dodnes
Odborné zaměření:
Nejnovější světové (obecné) dějiny. Studená válka. Transatlantické vztahy ve 20. století. Československá zahraniční politika vůči třetímu světu během studené války.

Publikace:
Jan KOURA, A Prominent Spy: Mehdi Ben Barka, Czechoslovak Intelligence, and Eastern Bloc Espionage in the Third World during the Cold War, in: Intelligence and National Security 36, 2021, s. 318–339;
Jan KOURA, Czechoslovakia and the ‘Cyprus Issue’ in the years 1960–1974: Secret Arms Deals, Espionage, and the Cold War in the Middle East, in: Middle Eastern Studies 57, 2021, s. 516–533;
Jan KOURA – Robert Anthony WATERS, ‘Africanos’ versus ‘Africanitos’ the Soviet-Czechoslovak Competition to Protect the Cuban Revolution, in: International History Review 43, 2021, s. 72–89;
Jan KOURA, Διχοτομημένη νήσος Ψυχρός Πόλεμος και Κυπριακό την περίοδο 1960–1974 [Rozdělený ostrov. Studená válka a kyperská otázka v letech 1960–1974], Athens 2021;
Jan KOURA, Rozdělený ostrov. Studená válka a “kyperská otázka” v letech 1960–1974, Praha 2019;
Jan KOURA – Robert Anthony WATERS, “They are as businesslike on that side of the Iron Curtain as they are on this”: Czechoslovakia’s relations with British Guiana, in: Philip Muehlenbeck – Natalia Telepneva (edd.), Warsaw Pact Intervention in the Third World: Aid and Influence in the Cold War, London 2018, s. 74–94;
Jan KOURA, Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v letech 1945–1953, Praha 2013.