Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.

Datum narození:
1. 6. 1972
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Pomocné vědy historické, 2004
FF UK, Historie – pomocné vědy historické a archivnictví, 1996
Biogram:
Je absolventkou FF Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1996 ukončila magisterské studium oboru historie – pomocné vědy historické a archivnictví a roku 2004 získala též doktorát (práce „Prosopografický výzkum svěcenců pražské arcidiecéze z let 1395–1416").
V současné době působí v HÚ AV ČR, kde pracuje jako vedoucí a vědecká pracovnice Oddělení dějin středověku, zástupkyně ředitele a v CMS.
Od roku 2002 externě spolupracuje s ÚČD FF UK a od roku 2010 vyučuje na Katedře církevních dějin a literární historie na KTF UK.
Instituce:
KTF UK, odborný asistent, 2019–dosud
CMS AV ČR a UK, vědecký pracovník, 1999–2019
Odborné zaměření:
Církevní dějiny středověku. Soužití židů a křesťanů ve středověkých Čechách a na Moravě. Kulturní dějiny. Prosopografie.
Publikace:
Eva DOLEŽALOVÁ – Martin HOLÝ – Veronika KNOTKOVÁ – Václav LEDVINKA – Jaroslav ŠEBEK, Hus–husitství–tradice–Praha: od reality k mýtu a zpátky, Praha 2020;
Karel IV. – Tiziana MENOTTI – Arianna MARCHIOL – Eva DOLEŽALOVÁ, Vita Caroli: autobiografia. Carlo IV; a cura di Tiziana Menotti; prefazione Eva Doležalová; traduzione di Tiziana Menotti e Arianna Marchiol, Milano 2016;
Eva DOLEŽALOVÁ (ed.), Juden in der mittelalterlichen Stadt: der städtische Raum im Mittelalter – Ort des Zusammenlebens und des Konflikts / Jews in the medieval town: urban space in the Middle Ages – a place of coexistence and conflicts, Praha 2015;
Lenka BLECHOVÁ – Eva DOLEŽALOVÁ – Martin MUSÍLEK – Jana ZACHOVÁ – Daniel POLAKOVIČ – Tamás VISI, Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku. Od počátků do roku 1347, Praha 2015;
Eva DOLEŽALOVÁ – Jaroslav PÁNEK (edd.), Confession and nation in the era of reformations: Central Europe in comparative perspective, Praha 2011;
Eva DOLEŽALOVÁ, Svěcenci pražské diecéze 1395–1416 (s databází na CD-ROM), Praha 2010.