Lexikon historiků a historiček 2022

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.

Datum narození:
29. 4. 1980
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Vysoká škola:
PřF UK, Fyzická geografie a geoekologie (Ph.D.), 2011
PřF UK, Geografie–Historie (Mgr.), 2004
Biogram:
V roce 2011 úspěšně zakončila doktorská studia na PřF UK.
Od roku 2007 pracuje pro VÚKOZ.
Od roku 2022 působí jako odborný asistent na FA ČVUT.
V posledních letech byla zapojena do následujících projektů: 2020–2022: Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny; 2021: Krásný Dvůr v kontextu evropských krajinářských parků, 2020: Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky, 2015: Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění.
Instituce:
ZF MENDELU, odborný asistent, 2022–dosud
FA ČVUT, odborný asistent, 2022–dosud
VÚKOZ, výzkumný pracovník, 2007–dosud
Odborné zaměření:
Historická geografie. Environmetální dějiny. Změny land use / land cover. Historická kulturní krajina. Historické zahrady a parky.
Publikace:
Lenka KŘESADLOVÁ – Michaela LETÁ – Lucie OLIVOVÁ – Markéta ŠANTRŮČKOVÁ – Jindřich NUSEK – Daniel LYČKA – Aleš PAPÁČEK – Stanislava OTTOMANSKÁ – Milena ANDRADE DNEBOSKÁ – Lenka ŠABATOVÁ – Lubomír ZEMAN, Stavby s orientální tematikou v památkách zahradního umění v ČR, Kroměříž 2021;
Ivana BAROŠOVÁ – Adam BAROŠ – Kateřina KUKULA – Markéta ŠANTRŮČKOVÁ – Věra VÁVROVÁ, Trvalky v krajinářské tvorbě A. E. Silva Taroucy. Inspirace z díla Naše venkovní trvalky, Průhonice 2020;
Markéta ŠANTRŮČKOVÁ, Budování ideální krajiny v přírodně-krajinářském parku a její následné přeměny na příkladu parku v Zahrádkách u České Lípy, in: FH 11, 2017, s. 97–111;
Karel KUČA (ed.), Krajinné památkové zóny České republiky, Praha 2015;
Markéta ŠANTRŮČKOVÁ, Krajinářská tvorba Jana Rudolfa Černína. Vznik a vývoj parků v Krásném Dvoře, Jemčině, Petrohradě a Chudenicích, Praha 2014;
Zdeněk LIPSKÝ – Martin WEBER – Lenka STROBLOVÁ – Jan SKALOŠ – Markéta ŠANTRŮČKOVÁ – Zdeněk KUČERA – Jiří DOSTÁLEK – Marie TRANTINOVÁ, Současnost a vize krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách, Praha 2013;
Zdeněk LIPSKÝ – Markéta ŠANTRŮČKOVÁ – Martin WEBER – Jan SKALOŠ – Pavel NOVÁK – Věra VÁVROVÁ – Zdeněk KUČERA – Pavel KUKLA – Lenka STROBLOVÁ, Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve středních Čechách, Praha 2011.