Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

Datum narození:
16. 7. 1972
Místo narození:
Benešov
Hlavní pracoviště:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF JU), Ústav věd o umění a kultuře
Vysoká škola:
JU HIÚ, České dějiny, 1998
PF JU, Učitelství českého jazyka a dějepisu, 1995
Biogram:
Titul Mgr. získal v roce 1995, Dr. v roce 1998, PhDr. v roce 2003, doc. v roce 2005, prof. v roce 2014 (české dějiny a československé dějiny).
Od roku 1998 pracuje na JU v Českých Budějovicích.
V letech 2000–2004 působil ve Výzkumném centru pro dějiny vědy (Archiv AV ČR, ÚSD AV ČR), v letech 2011–2016 jako proděkan pro vědu a výzkum FF JU, v letech 2016–2018 jako prorektor pro rozvoj a vnitřní hodnocení JU, v letech 2018–2020 jako prorektor pro vnitřní hodnocení JU, od roku 2020 působí jako rektor JU.
Instituce:
FF JU, profesor, 2015–dosud
FF JU, docent, 2005–2014
AV ČR (výzkumné centrum pro dějiny vědy), mladší vědecký pracovník AV ČR / ÚSD AV ČR, 2000–2004
JU, odborný asistent PedF JU a Historického ústavu JU, 1998–2005
Odborné zaměření:
České a středoevropské dějiny 19. a 20. století. Kulturní dějiny střední Evropy. Kulturální studia. Dějiny historického myšlení.
Publikace:
Bohumil JIROUŠEK, Epidemiologická ochrana budovatele socialismu při cestách do tropů a subtropů, in: David Skalický – Jan Wiendl (edd.), Protřepat, nemíchat! Mezi literární vědou a kulturálními studii, Praha 2022, s. 194–201;
Bohumil JIROUŠEK, Povlijala li Okťabrskaja revolucija v Rossiji na vozniknovenie Čechoslovakiji? K peremenam v XX veke tolkovanij istoričeskich sobytij, in: Ljudmila Norajrovna Budagova (ed.), Mežslavjanskije kuľturnyje svjazi. rezuľtaty i perspektivy issledovanij, Moskva 2021, s. 239–248;
Bohumil JIROUŠEK, Krajina a lidé Podblanicka, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda, Praha 2020, s. 73–79;
Bohumil JIROUŠEK, Čeští historici, Rukopisy a vědecké instituce v druhé polovině 19. století, in: Dalibor Dobiáš (ed.), Rukopisy královédborský a zelenohorský v kultuře a umění I, Praha 2019, s. 239–258;
Bohumil JIROUŠEK, Josef Kalousek. Historik v národní společnosti druhé poloviny 19. století, Praha 2018;
Petr A. BÍLEK – Bohumil JIROUŠEK – Lukáš NOVOTNÝ, Československo 1918–1938/2018, České Budějovice 2018;
Bohumil JIROUŠEK, Role historie v naší kultuře konce 19. století, in: Ivo Cerman (ed.), Habsburkové. Vznikání občanské společnosti, 1740–1918, Praha 2016, s. 593–607;
Bohumil JIROUŠEK, Česká historiografie na počátku 21. století – mezi příběhem, strukturou a teorií, in: ČČH 110, 2012, s. 501–512.