Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Doubravka Olšáková, Ph.D.

Místo narození:
Havířov
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny
Vysoká škola:
Université de Paris IV, Sorbonne, Histoire, 2007
PedF UK, České a československé dějiny, 2007
Université de Paris I, Panthéon–Sorbonne, Diplôme des Études Approfondies d´Histoire contemporaine des mondes étrangers et des relations internationales, 2002
FSV UK, Institut mezinárodní studií – specializace západní Evropa, 2002
FSV UK, Institut politologických studií – specializace politologie a politická filosofie, 2001
Biogram:
Vystudovala politologii a západoevropská studia na FSV UK, doktorát získala na Sorbonně a PedF UK.
Od roku 2011 pracuje v ÚSD AV ČR.
Členství v akademických orgánech: 2021 členka ESEH Turku Book Prize Committee; 2020 zvolený regionální reprezentant Česka a Slovenska v ESEH (ESEH Regional Representative); 2017 členka (pokladník) DHST Commission on Science, Technology and Diplomacy.
Instituce:
ÚSD AV ČR, samostatný výzkumný pracovník, 2011–dosud
European Science Foundation, science Officer, 2008–2011
Odborné zaměření:
Dějiny vědy a techniky. Studená válka. Environmentální dějiny.
Publikace:
Simone TURCHETTI – Matthew ADAMSON – Giulia RISPOLI – Doubravka OLŠÁKOVÁ – Sam ROBINSON, Introduction: Just Needham to Nixon? On Writing the History of „Science Diplomacy”, in: Historical Studies in the Natural Sciences 50, 2020, s. 323–339;
Doubravka OLŠÁKOVÁ, A Matter of Courtesy. The Role of Soviet Diplomacy and Soviet “System Safeguards”, in Maintaining Soviet Influence on Czechoslovak Science before and after 1968, in: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 43, 2020, s. 542–559;
Doubravka OLŠÁKOVÁ, Czechoslovak Ambitions and Soviet Politics in Eastern Europe: Pugwash and the Soviet Peace Agenda in the 1950s and 1960s, in: Alison Kraft – Carola Sachse (edd.), Science, (Anti-)Communism and Diplomacy. The Pugwash Conferences on Science and World Affairs in the Early Cold War, Leiden 2019, s. 259–285;
Doubravka OLŠÁKOVÁ, Pugwash in Eastern Europe. The Limits of International Cooperation Under Soviet Control in the 1950s and 1960s, in: Journal of Cold War Studies 20, 2018, s. 210–240;
Doubravka OLŠÁKOVÁ, Im globalen Netzwerk? Die Planung der wissenschaftlichtechnischen Entwicklung der Tschechoslowakei von der Sowjetisierung bis zu den ersten Integrationsversuchen in den sozialistischen Block, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 57, 2017, s. 25–54;
Doubravka OLŠÁKOVÁ (ed.), In the Name of the Great Work. Stalin's Plan for the Transformation of Nature and its Impact in Eastern Europe, New York 2016.