Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

Datum narození:
23. 9. 1988
Místo narození:
Česká Lípa
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Fakulta humanitních studií (FHS UK), Katedra historických věd
Vysoká škola:
FHS UK, Integrální studium člověka – Obecná antropologie, 2021
FHS UK, Orální historie – soudobé dějiny, 2014
Biogram:
Působí na FHS UK a v ÚSD AV ČR.
Věnuje se především soudobým dějinám.
Zaměřuje se na metodu orální historie, mikrohistorie a na biografický přístup k historickému výzkumu.
Podílela se na řadě orálně historických publikací (např. Sto studentských evolucí: Vysokoškolští studenti roku 1989) či textů věnujících se teorii biografického výzkumu (Different Lives. Global Perspectives on Biography in Public Cultures and Societies).
Instituce:
ÚSD AV ČR, výzkumná pracovnice, 2022–dosud
FHS UK, vědecko-pedagogická pracovnice, 2017–dosud
Odborné zaměření:
Soudobé dějiny. Orální historie. Mikrohistorie. Biografický výzkum.
Publikace:
Jana WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Soukromá válka Huga Vavrečky. Mikrohistorie z rozhraní soudobých dějin (1945–1952), Praha 2022;
Jana WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Between ‘Creators and Bearers of the Czech National Myth’ and an ‘Academic Suicide’: Czech Biography in the Twenty-First Century, in: Hans Renders – David Veltman (edd.), Different Lives: Global Perspective on Biography in Public Cultures and Societies, Leiden–Boston 2020, s. 182–196;
Jana WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Variace revoluce, in: Miroslav Vaněk a kol., Sto studentských evolucí. Vysokoškolští studenti roku 1989. Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě, Praha 2019, s. 139–184;
Jana WOHLMUTH MARKUPOVÁ, Ivan M. Havel. Od Puzuka k Sakatekovi (1938–1989), Praha 2017.