Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jan Škvrňák, Ph.D.

Datum narození:
23. 5. 1988
Místo narození:
Chrudim
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Filozofický ústav
Vysoká škola:
FF MU, Historie – české dějiny (Ph.D.), 2021
FF MU, Historie (Mgr.), 2013
FF MU, Polský jazyk a literatura (Bc.), 2013
FF MU, Historie (Bc.), 2011
Biogram:
Jan Škvrňák se narodil v Chrudimi a mezi lety 2008–2011 vystudoval bakalářské studium historie na MU, kde rovněž absolvoval studium Polského jazyka, magisterský program historie (2010–2013) a pokračoval doktorským studiem (2013–2021).
Byl zaměstnán v několika významných institucích (Masarykův ústav a Archiv AV ČR).
Rovněž se jako řešitel podílel na několika projektech: 2019–2022 LM2018101 UniQ. Databáze mapující pražské spory o univerzálie v letech ca. 1348–1500, 2021: GA 18-09231S „Vládní praxe Přemysla Otakara II. (1247-1278)“.
Instituce:
NK ČR, datový analytik, 2022
MÚA AV ČR, katalogizátor, 2017–2021
Odborné zaměření:
Středověká šlechta. Sociální a hospodářské dějiny. Polské dějiny. Současné politické reálie.
Publikace:
Jeremi OCHAB – Jan ŠKVRŇÁK – Michael ŠKVRŇÁK, Detecting Ottokar II’s 1248–1249 uprising and its instigators in co-witnessing networks, in: Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History 55, 2022, s. 1–20;
Michal VÁGNER – Petr DRESLER – Jan ŠKVRŇÁK, Nové poznatky k ohrazeným středověkým vesnicím na jižní Moravě z pohledu dálkového průzkumu Země, in: AH 45, 2020, s. 93–121;
Jan ŠKVRŇÁK, Rod erbu lekna z Mrdic a Heřmanova Městce. K polozapomenuté genealogické souvislosti, in: CHVL 29, 2020, s. 11–17;
Jan ŠKVRŇÁK, Bohuš z Boršic nebo Bohuš z Bošovic jinak Drahotuš?, in: VVM 4/2017, s. 60–61;
Jan ŠKVRŇÁK, Úpadek pánů z Drahotuš v předhusitském období, in: Sborník okresního archivu v Přerově 2015, s. 5–26.