Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Barbora Menclová

Datum narození:
29. 1. 1983
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova, Praha
Pracoviště:
Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií
Vysoká škola:
IMS FSV UK, PhDr., 2008
IMS FSV UK, Západoevropská studia (Mgr.), 2008
Biogram:
V roce 2008 získala doktorát v IMS FSV UK (téma Československo v Angole za studené války).
V IMS FSV UK v současnosti působí jako odborná asistentka.
Zaměřuje se na současné dění v Portugalsku a portugalsky mluvících afrických zemí a na vztahy EU-subsaharská Afrika.
Instituce:
IMS FSV UK, výzkumný pracovník, 2020–dosud
IMS FSV UK, akademický pracovník, 2018–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny 20. století. Dějiny Portugalska a lusofonní Afriky. Globální studená válka. Interakce globální Jih a země východního bloku.
Publikace:
Barbora MENCLOVÁ, Československo a revoluce v Portugalsku: (Československo-portugalské vztahy v letech 1974–1976), in: MD 24, 2016, s. 243–263; 
Barbora MENCLOVÁ, Portugalské koloniální impérium za Salazarova režimu, in: Tomáš Hubálek (ed.), Sborník ze IV. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, Praha 2015, s. 157–165.