Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.

Datum narození:
1. 9. 1978
Místo narození:
Pardubice
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny
Vysoká škola:
FSV UK, Habilitační řízení – obor Moderní dějiny, 2017
ÚČD FF UK, České dějiny (Ph.D.), 2009
ÚČD FF UK, České dějiny (PhDr.), 2005
FF UPa, Historie (Mgr.), 2004
Biogram:
Studoval na univerzitách v Ostravě, Paříži, Olomouci (Mgr. 2004), Praze (PhDr. 2005, Ph.D. v roce 2009).
Od roku 2006 je výzkumným pracovníkem v Centru orální historie a Oddělení sociálních a kulturních dějin ÚSD AV ČR v Praze, od roku 2008 vyučuje na současné Katedře historických věd jako odborný asistent a posléze docent FHS UK v Praze.
Byl předsedou České asociace orální historie (2012–2018), zvoleným členem výkonného výboru International Oral History Association (IOHA) a regionálním zástupcem pro Evropu (2012–2016).
Instituce:
FHS UK, vědecko-pedagogický pracovník, 2010–dosud
ÚSD AV ČR, výzkumný pracovník, 2006–dosud
Odborné zaměření:
Novodobé a soudobé dějiny (zejména euroamerického prostoru). Orální historie (dějiny každodennosti, společnosti a „obyčejných" lidí). Dějiny mobilit (cestování a cestovní ruch). Militární dějiny a dějiny armádních a bezpečnostních složek. Vztah dějin a paměti (studium „obrazů druhého").
Publikace:
Miroslav VANĚK – Pavel MÜCKE, Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, Praha 2022;
Lenka KRÁTKÁ – Pavel MÜCKE (edd.), Za hranice služebně. Pracovní cesty z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989, Praha 2021;
Pavel MÜCKE – Lenka KRÁTKÁ (edd.), Turistická odysea. Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989, Praha 2018;
Pavel MÜCKE, Šťastnou cestu...?! Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů studené války (1945–1989), Pelhřimov 2017;
Miroslav VANĚK – Pavel MÜCKE, Velvet Revolutions: An Oral History of Czech Society, New York – Oxford 2016;
Pavel MÜCKE – Martin BRYCHTA (edd.), Na hranicích mezi minulostí a přítomností. Současné perspektivy orální historie, Praha–Ostrava 2016;
Pavel MÜCKE, Místa paměti druhé světové války. Svět vojáků československého zahraničního odboje, Praha 2014;
Pavel MÜCKE, Rámce paměti druhé světové války v českých zemích. Vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje, Praha 2013;
Miroslav VANĚK – Pavel MÜCKE – Přemysl HOUDA (edd.), Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci 2002–2011, Praha 2011.