Lexikon historiků a historiček 2022

Prof., PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Datum narození:
25. 9. 1947
Místo narození:
Kostelec n. Orlicí
Hlavní pracoviště:
Fakulta filozofická (FF UPa)
Pracoviště:
Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd
Vysoká škola:
FF UK, Dějepis–francouzština, 1971
Biogram:
Milena Lenderová patří k zakládajícím pracovníkům Ústavu historických věd FF UPa.
Do Pardubic přišla roku 1999 jako ředitelka tehdejšího Ústavu jazyků a humanitních studií.
Byla první děkankou FHS (pozdější Fakulty filozofické).
Je absolventkou FF UK, kde získala i titul PhDr. a CSc.
Habilitovala se a profesorské řízení postoupila na JU, kde působila v letech 1993–1997.
V letech 1997–1998 působila jako vedoucí české sekce na Univerzitě Paula Valéryho, Montpellier, Francie.
Instituce:
UPa, profesorka, 2007–dosud
UPa, děkanka FHS (FF), 2001–2007
UPa, Ředitelka Ústavu jazyků a humanitních věd, 1999–2001
Odborné zaměření:
Dějiny každodennosti 19. století. Kulturní dějiny. Dějiny dětství. Dějiny žen. Dějiny česko-francouzských kulturních vztahů 18. – 19. století.
Publikace:
Milena LENDEROVÁ (ed.), Velké dějiny zemí Koruny české: Dětství, Praha 2021;
Milena LENDEROVÁ, Ženy s kufříkem a nadějí: porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století, Praha 2019;
Milena LENDEROVÁ, Dámská jízda. Cestovatelky z českých zemí a jejich obraz Itálie v letech 1782–1936, Pardubice 2017;
Milena LENDEROVÁ – Jana STRÁNÍKOVÁ – Martina BOROVIČKOVÁ, Důvěrné stránky: obrazy z 19. století v pramenech osobní povahy, Pardubice 2015;
Milena LENDEROVÁ – Martina HALÍŘOVÁ – Tomáš JIRÁNEK, Vše pro dítě! Válečné dětství 1914–1918, Praha–Litomyšl 2015;
Milena LENDEROVÁ – Daniela TINKOVÁ – Vojtěch HANULÍK, Tělo mezi medicínou a disciplinou. Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století, Praha 2014;
Milena LENDEROVÁ, Dcera národa? Tři životy Zdeňky Havlíčkové, Praha 2013.