Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Roman Zaoral

Datum narození:
28. 12. 1957
Místo narození:
Česká Lípa
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Fakulta humanitních studií (FHS UK), Katedra historických věd
Vysoká škola:
FF UPOL, Doktorský
Central European University, History, 1992
FF UK, Historie (Mgr.), 1982
Biogram:
Absolvent FF UK (obor historie), vědecký aspirant ČSAV.
V letech 1985–1991 praxe v numismatickém oddělení NM se specializací na středověkou numismatiku.
Od roku 1991 výuka na vysokých školách (FF UPOL a FHS UK).
Řada delších zahraničních stáží a studijních pobytů (mj. The Warburg Institute, Netherlands Institute for Advanced Study, Český historický ústav v Římě).
Držitel stipendií Mellonovy nadace, DAAD, CEU a Rakouské akademie věd.
Člen redakčních rad časopisů Wiadomości Numizmatyczne, Numismatický sborník a Numismatické listy, člen Economic History Society a Společnosti pro hospodářské dějiny.
Organizátor mezinárodních konferencí (2013, 2017, 2020). 
Instituce:
FHS UK, odborný asistent, 2002–dosud
ZAO, SOkA v Olomouci, odborný pracovník, 1999–2002
FF UPOL, odborný asistent, 1991–1998
NM, odborný pracovník, 1985–1991
Ústav československých a světových dějin ČSAV, vědecký aspirant, 1981–1985
Odborné zaměření:
Numismatika. Hospodářské dějiny. Dějiny každodennosti. Česko-anglické vztahy. Česko-italské vztahy.
Publikace:
Roman ZAORAL, Credit in Central European historiography, in: Pavla Slavíčková (ed.), A History of the Credit Market in Central Europe, Abingdon – New York 2021, s. 1–17;
Roman ZAORAL, Českoslovenští krajané v Kanadě před rokem 1968, in: Stanislav Bouček (ed.), Místo a úloha zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích, Pelhřimov 2021, s. 74–82;
Roman ZAORAL, Two stages of monetisation. Periodic recoinages and coin debasement in the Czech lands, in: Dariusz Adamczyk – Beata Mozejko (edd.), Monetisation and Commercialisation in the Baltic Sea, 1050–1450, London 2021, s. 47–62;
Roman ZAORAL, Central European bullion coins in late medieval financial transactions, in: Luisa Brunori – Serge Dauchy – Olivier Descamps – Xavier PrévostLe (edd.), Droit face à l’économie sans travail. Tome II. L’approche internationale, Paris 2020, s. 83–106;
Roman ZAORAL, Kupní síla jáchymovského tolaru v kontextu cenové revoluce 16. století, in: Jan Nedvěd (ed.), 500 let jáchymovského tolaru 1520–2020, Karlovy Vary 2020, s. 67–77;
Roman ZAORAL, Ceny a mzdy ve středověku, in: Michal Mašek – Zdeněk Petráň – Michal Lutovský (edd.), Příběhy starých mincí, Praha 2019, s. 146–151;
Roman ZAORAL, Mining, Coinage, and Metal Export in the Thirteenth Century: The Czech Lands and Italy in Comparative Perspective, in: Balász Nagy – Felicitas Schmieder – András Vadas (edd.), The Medieval Networks in East Central Europe. Commerce, Contacts, Communication, Abingdon 2019, s. 209–226;
Roman ZAORAL, Mining, trading and minting in late medieval Bohemia, in: Georges Depeyrot – Ivar Leimus (edd.), From Ore to Money: Mining, Trading, Minting, Wetteren 2018, s. 79–98;
Roman ZAORAL – Růžena ZAORALOVÁ, Masarykova státní škola zdravotní a sociální péče v meziválečném období, in: AUC–HUCP 58, 2018, s. 191–207;
Roman ZAORAL, Oběh českých florénů v Itálii, in: NS 31, 2017, s. 263–271;
Roman ZAORAL, Der Bayerische und der Böhmische Pfennig. Grenzüberschreitende Währungsräume im Hochmittelalter, in: Milan Hlavačka – Robert Luft – Ulrike Lunow (edd.). Tschechien und Bayern. Gegenüberstellungen und Vergleiche vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München 2016, s. 29–49;
Roman ZAORAL (ed.), Money and Finance in Central Europe during the Later Middle Ages, Basingstoke 2016;
Roman ZAORAL, The management of papal collections and long-distance trade in the thirteenth-century Czech lands, in: Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge 127, 2015 [Online], URL: http://mefrm.revues.org/2732;
Roman ZAORAL, Financial conditions in early 15th-century Olomouc in the light of the Jewish register, in: Eva Doležalová et al. (ed.), Juden in der mittelalterlichen Stadt – Jews in the medieval town (= Colloquia mediaevalia Pragensia, 7), Praha 2015, s. 131–137;
Roman ZAORAL, Pilgrims and their Money on their Travels to Rome: Reflections on the edition Il Libro del pellegrino (Siena, 1382–1446), in: Czech and Slovak Journal of Humanities – Historica 1, 2014, s. 19–34;
Roman ZAORAL, Silver and glass in medieval trade and cultural exchange between Venice and the Kingdom of Bohemia, in: ČČH 109, 2011, s. 235–261.