Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc.

Datum narození:
24. 3. 1941
Místo narození:
Kolín
Hlavní pracoviště:
důchodce
Pracoviště:
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vysoká škola:
FF UK, Český jazyk – dějepis, 1967
Biogram:
V roce 1967 ukončila studium na FF UK v Praze, obor čeština dějepis; v roce 1969 získala titul PhDr., v roce 1991 kandidaturu historických věd, v roce 1998 se habilitovala na PF UJEP v oboru české dějiny.
Od roku 1985 pracuje v oddělení historické etnologie Etnologického ústavu AV ČR, v roce 1992 byla jmenována vedoucí tohoto oddělení.
Od počátku devadesátých let přednáší na UK a UJEP.
V letech 1993–2006 byla členkou Akademického sněmu AV ČR.
Od roku 1997 do roku 2005 pracovala v Akademické radě AV ČR, v letech 2001–2005 působila jako místopředsedkyně AV ČR odpovědná za koncepční a vědecko-organizační otázky sekce pro humanitní a společenské vědy.
Od roku 2005 je členkou Vědecké rady AV ČR.
Instituce:
Etnologický ústav AV ČR, emeritus, 1986–2021
Odborné zaměření:
Tradiční lidová kultura. Dějiny kultury. 
Publikace:
Lydia PETRÁŇOVÁ, Nevěsta a ženich koupili si kožich, in: Jana Jiroušková (ed.), Svatební rituály u nás a ve světě, Praha 2021, s. 13–45;
Lydia PETRÁŇOVÁ, Praha univerzitní (ve spolupráci s Josefem Petráněm), Praha 2018;
Lydia PETRÁŇOVÁ – Josefem PETRÁŇ, Čestní doktoři Univerzity Karlovy, Praha 2017;
Lydia PETRÁŇOVÁ, Karel Chotek a jeho škola, in: Jiří Woitsch – Adéla Jůnová Macková (edd.), Etnologie v zúženém prostoru, Praha 2016, s. 71–92; František BAHENSKÝ – Markéta HOLUBOVÁ – Luboš KAFKA – Eduard MAUR – Alexandra NAVRÁTILOVÁ – Jaroslav OTČENÁŠEK – Lydia PETRÁŇOVÁ – Daniela STAVĚLOVÁ – Lubomír TYLLNER (ed.), Lidová kultura. Velké dějiny zemí Koruny české, tematická řada, Praha 2014, s. 227–257, 265–277, 368–438.