Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jitka Močičková

Datum narození:
21. 11. 1986
Místo narození:
Plzeň
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Archivnictví a pomocné vědy historické, 2012
Biogram:
V současnosti působí jako doktorandka a kurátorka mapové sbírky na HIÚ AV ČR.
Vyučuje historickou geografii na katedře Archivnictví a pomocných věd historických FF UK.
Zahraniční stáže: Padova (Università degli studi di Padova, 2010/2011), Gotha (Universität Erfurt, 2022).
Instituce:
HIÚ AV ČR, doktorandka, oddělení dějin středověku; kurátorka mapové sbírky, 2019–dosud
Odborné zaměření:
Historická geografie českých zemí. Dějiny kartografie. Historická kartografie. Tematická kartografie 18. – 20. století ve vztahu k soudobým politickým, sociálním a kulturním proměnám společnosti.
Publikace:
Marek LAŠŤOVKA – Jitka MOČIČKOVÁ, Hergetův plán Prahy 1790/1791, Praha 2021;
Stanislav HOLUBEC – Jitka MOČIČKOVÁ, Zobrazování česko-německé národnostní hranice na mapách v období cca 1820–1940, in: HG 46, 2020, s. 283–340;
Eva SEMOTANOVÁ  – Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ – Jitka MOČIČKOVÁ – Jiří CAJTHAML – Pavel SEEMANN – Jan D. BLÁHA, Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, Praha 2019;
Jan D. BLÁHA – Jitka MOČIČKOVÁ, The research-analytic part of preparation of a cartographic work: a case study of an analysis of historical atlases as the basis for creating the Czech Historical Atlas, in: AUC. Geographica 53, 2018, s. 58–69;
Jitka MOČIČKOVÁ, Dějepisné atlasy v Čechách, součást evropské atlasové kartografie 19. století, in: Z dějin geodézie a kartografie 18, 2016, s. 45–60;
Jitka MOČIČKOVÁ, Historický atlas revolučního hnutí: historickokartografické dílo jako nástroj politické propagandy v Československu 50. let 20. století, in: HG 42, 2016, s. 329–368.