Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Kristýna Bernardová

Datum narození:
8. 6. 1993
Místo narození:
Přerov
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Pedagogická fakulta (PF UK), Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Vysoká škola:
PedF UK, Učitelství pro SŠ (dějepis – základy společenských věd), 2021
PedF UK, Učitelství pro SŠ (český jazyk a literatura – dějepis), 2018
Biogram:
Po absolvování Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži vystudovala na PF UK obor učitelství pro SŠ pro předměty český jazyk a literatura, dějepis a základy společenských věd.
V současné době se věnuje učitelské profesi na pražském gymnáziu a doktorskému studiu na PedF UK.
Je autorkou monografie s názvem Nacismus versus okultismus v protektorátu (2021).
Instituce:
Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o., učitelka, 2017–dosud
Odborné zaměření:
Moderní dějiny. Nacistická perzekuce církví a okultních společností v protektorátu. Osudy žen, které se podílely na budování socialismu v Československu.
Publikace:
Kristýna BERNARDOVÁ, Nacismus versus okultismus v protektorátu: Osudy Jiřího Arvéda Smíchovského a Jana Kefera, Praha 2021.