Lexikon historiků a historiček 2022

Dr. phil. Markéta Králová

Datum narození:
29. 6. 1990
Místo narození:
Český Krumlov
Hlavní pracoviště:
Universität Wien
Vysoká škola:
Universität Wien, Musikwissenschaft (doktorské studium), 2020
UK, Hudební věda (Mgr.), 2014
Biogram:
Absolvovala magisterské studium na Ústavu hudební vědy UK v Praze (2014), poté navázala doktorským studiem na Univerzitě ve Vídni, které absolvovala v červenci 2020.
V letech 2017–2020 získala na podporu doktorského projektu „Music culture of Minorite monastery in Český Krumlov between 1726–50" tříleté DOC Stipendium Rakouské akademie věd.
Od roku 2014 pracuje jako redaktorka ČRo Vltava (tvorba pořadů Staří mistři a Duchovní hudba).
Od roku 2016 spolupracuje s Národní knihovnou ČR (Hudební oddělení) na katalogizaci pro mezinárodní hudební databázi RISM (zpracování hudebních sbírek českokrumlovského zámku a jihočeských kostelů).
Instituce:
MUA AV ČR, vědecký pracovník, 2020–2021
Odborné zaměření:
Raný novověk. Barokní hudba, slavnosti, kláštery, liturgie. Jižní Čechy. Práce s prameny. Pamětní knihy. Český Krumlov. Zlatá Koruna. Minorité. Cisterciáci. Školství. Kantoři. Fundace. Hudební sbírky. Společnost a společenské vztahy. Hudební kultura. Topografie.
Publikace:
Markéta KRÁLOVÁ, Music of festive days in 18th century Český Krumlov. Depiction of festivities in an 18th century monatic chronicle, in: TH 26, 2020, s. 137–156;
Markéta KRÁLOVÁ, Slavnosti liturgického roku a jejich hudba na příkladu konventu minoritů a klarisek v Českém Krumlově ve druhé čtvrtině 18. století, in: FHB 35, 2020, s. 89–100;
Markéta KRÁLOVÁ, Významné dny v životě obyvatel a příznivců minoritského konventu v Českém Krumlově mezi lety 1726–1750, in: HOl 59, 2020, s. 261–282.