Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Zdeňka Kulhavá

Datum narození:
14. 1. 1988
Místo narození:
Hradec Králové
Hlavní pracoviště:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Vysoká škola:
PF UK, Rigorózní řízení, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy – dějepis, 2017
PF UK, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis – základy společenských věd, 2013
FF OU, Humanitní studia, obor historie – základy společenských věd, 2010
Biogram:
Narozena v Hradci Králové, avšak většinu života prožila v Novém Městě nad Metují, odkud pochází.
Zde pramení její zájem o regionální dějiny Novoměstska a Královéhradecka.
V rámci svého profesního působení se zaměřila na témata z oblasti muzejní pedagogiky a politických dějin Hradce Králové a příslušného regionu.
Instituce:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, kurátor sbírek, 2021–dosud
NM, vedoucí oddělení vzdělávání a kulturních aktivit, 2017–2019
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, kurátor sbírek, 2015–2016
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, muzejní pedagog, 2013–2014
Odborné zaměření:
Politické a regionální dějiny 2. poloviny 19. a 20. století. Genealogie. Heraldika.
Publikace:
Zdeňka KULHAVÁ – Libor STEFAN, Paměti Otokara Rosama (1862–1943) (4. část), in: GHL 42, 2022, s. 25–28;
Zdeňka KULHAVÁ – Libor STEFAN, Paměti Otokara Rosama (1862–1943) (1. část), in: GHL 41, 2021, s. 31–38;
Zdeňka KULHAVÁ – Libor STEFAN, Paměti Otokara Rosama (1862–1943) (2. část), in: GHL 41, 2021, s. 17–26;
Zdeňka KULHAVÁ – Libor STEFAN, Paměti Otokara Rosama (1862–1943) (3. část), in: GHL 41, 2021, s. 22–28;
Zdeňka KULHAVÁ – Libor STEFAN – Oto STEFAN, Kristian Stefan, život a doba zapomenutého vlastence, Pelhřimov 2019;
Zdeňka KULHAVÁ – Josef PTÁČEK, Znak města Dobrušky a jeho heraldické památky, Dobruška 2014;
Zdeňka KULHAVÁ, Erbovní památky Novoměstska, Praha 2012.