Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jakub Drábik, Ph.D.

Datum narození:
14. 1. 1986
Místo narození:
Košice
Hlavní pracoviště:
Slovenská akadémia vied
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
UK, Obecné dějiny, 2014
Prešovská univerzita v Prešově, Historie, 2009
Biogram:
Vystudoval historii a v roce 2014 získal na Ústavu světových dějin FF UK v Praze titul Ph.D.
Absolvoval řadu studijních a výzkumných pobytů v zahraničí (Oxford Brookes University, Central European University Budapešť, Universität Wien a další).
Pracuje v Historickém ústavu Slovenské akademie věd a vyučuje na MU v Brně.
V roce 2018 získal Cenu Slovenské akademie věd a v roce 2020 za monografii Fašizmus cenu Kniha roka.
Je členem International Association for Comparative Fascist Studies (ComFas). 
Instituce:
HIÚ SAV, samostatní vědecký pracovník, 2016–dosud
Seminář čínských studií, MU, odborný asistent, 2016–dosud
Odborné zaměření:
Komparativní studie fašismu (především britského a českého fašismu). Vybrané otázky československých dějin 20. století.
Publikace:
Jakub DRÁBIK, A very long shadow: the Munich Agreement in post-war Czechoslovak communist propaganda, ideology and historiography, 1948–1989, in: Julie Gottlieb – Daniel Hucker – Richard Toye (edd.), The Munich Crisis and the People. International, Transnational and Comparative perspectives, Manchester 2021, s. 44–65;
Jakub DRÁBIK (ed.), Operation Danube Reconsidered. The International Aspects of the Czechoslovak 1968 Crisis, Stuttgart 2021;
Katja GROSSE-SOMMER – Denisa NEŠŤÁKOVÁ – Borbála KLACSMANN – Jakub DRÁBIK (edd.), If this is a Woman, Brookline 2021;
Jakub DRÁBIK, The History of Czech Fascism: A Reappraisal, in: Constantin Iordachi – Aristotle Kallis (edd.), Beyond the Fascist Century: Essays in Honour of Roger Griffin, Cham 2020, s. 177–194;
Jakub DRÁBIK, Fašizmus. Definícia, prejavy, dejiny, Bratislava 2019;
Jakub DRÁBIK, Fašista. Příběh sira Oswalda Mosleyho, Praha 2017;
Jakub DRÁBIK, Spreading the faith. Propaganda of the British Union of Fascists, in: Journal of Contemporary European Studies 25, 2017, s. 211–225;
Jakub DRÁBIK, Mýtus o znovuzrození. Britská unie fašistů a její propaganda, Praha 2014.