Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.

Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Filozofický ústav
Vysoká škola:
FHS UK, Antropologie (Ph.D.), 2009
FF UK, Historické vědy (PhDr.), 2003
FF UK, Historické vědy (Mgr.), 2002
Biogram:
Je výzkumnou pracovnicí na Filosofickém ústavu AV ČR a redaktorkou časopisu Acta Comeniana: International journal for Comenius Studies and early modern intellectual history.
Získala doktorát z antropologie na FHS UK, kde také v současné době přednáší historickou antropologii.
Publikovala několik monografií a řadu studií k problematice renesančního humanismu (diskursivita, komunikační struktury, historiografie, gender), raněnovověké cestopisné literatuře (konstrukce alterity, orientalismus apod.) a teorii historické vědy.
Instituce:
FHS UK, odborná asistentka, 2008–dosud
FLU AV ČR, vědecký pracovník, 2005–dosud
Odborné zaměření:
Intelektuální dějiny raného novověku. Dějiny kulturních transferů. Dějiny renesančního humanismu (učenecká komunikace, historiografie, literární pole ad.). Dějiny cestopisných reprezentací. Gender history. Teorie historických věd.
Publikace:
Marta VACULÍNOVÁ – Lucie STORCHOVÁ – Marcela SLAVÍKOVÁ – Bořek NEŠKUDLA – Ondřej PODAVKA – Magda KRÁLOVÁ, Bohemian Editors and Translators at the Turn of the 16th Century, Turnhout 2021;
Lucie STORCHOVÁ, Řád přírody, řád společnosti: Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století, Praha 2021;
Lucie STORCHOVÁ (ed.), Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands. Vol. 2, Berlin 2020;
Lucie STORCHOVÁ a kol., Koncepty a dějiny: Proměny v současné historické vědě, Praha 2014;
Lucie STORCHOVÁ, Bohemian School Humanism and its Editorial Practices (ca. 1550–1610), Turnhout 2014;
Jana RATAJOVÁ – Lucie STORCHOVÁ, Děti roditi jest božské ovotce: Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku, Praha 2013;
Lucie STORCHOVÁ, Paupertate styloque connecti: Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích, Praha 2011.