Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Datum narození:
16. 5. 1961
Místo narození:
Plzeň
Hlavní pracoviště:
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Pracoviště:
Fakulta pedagogická (FP ZČU), Katedra historie
Vysoká škola:
FF ZČU, Teorie a dějiny vědy a techniky (doktorský), 2006
FPE ZČU, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ, Český jazyk – dějepis, 1984
Biogram:
Habilitovala se prací „František Graus a československá poválečná historiografie".
Založila ediční řadu „Historikem ve dvacátém století" a vede její redakci.
Od roku 2009 provádí systematický výzkum moderní jihoafrické historiografie.
Je dopisující členkou ICHTH The International Commission for the History and Theory of Historiography.
V roce 2010 založila Středisko orální historie SOHI, působící při katedře historie FPE ZČU, které organizuje práci s pamětníky, archivuje a zpracovává jejich výpovědi a pořádá odborné konference.
V roce 2011 zahájila vydávání prvního odborného časopisu pro orální historii v českém prostředí – MEMO, zastává funkci vedoucí redakční rady, časopis spolupracuje s několika zahraničními odborníky.
Instituce:
FPE ZČU, vedoucí katedry, 2013–dosud
FPE ZČU, vyučující, 2002–dosud
Gymnázium Plzeň, Opavská ul., vyučující, 1984–2002
Odborné zaměření:
Dějiny historiografie. Dějiny vyučování dějepisu. Didaktika dějepisu. Didaktika humanitních věd. Metoda orální historie.
Publikace:
Naděžda MORÁVKOVÁ – Jiří POLÍVKA, Josef Strnad: Pedagog a historik, Praha 2021;
Naděžda MORÁVKOVÁ, Dějiny učitelského vzdělávání v Plzni, Praha 2018;
Naděžda MORÁVKOVÁ a kol., Ženské téma v dějinách plzeňského vzdělávání, Praha 2017;
Naděžda MORÁVKOVÁ, Birth of Modern Pilsen, Czech National Party struggle for the emancipation of the Czech nationalist majority in Pilsen in the second half of the 19th century and early 20th century on the example of the genus Kroft, in: WBHR 6, 2016, s.185–212;
Naděžda MORÁVKOVÁ, Plzeňan Kamil Krofta, Plzeň 2016;
Naděžda MORÁVKOVÁ – Petr HAKEN, Zdeněk Macek: pedagog a historik, Praha 2015;
Naděžda MORÁVKOVÁ – Karel ŘEHÁČEK, Osobnosti plzeňského vysokého školství, díl 2., Praha 2014;
Naděžda MORÁVKOVÁ, František Graus a československá poválečná historiografie, Praha 2013.