Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr Petr Luňák

Datum narození:
5. 3. 1966
Vysoká škola:
SAIS Johns Hopkins, Mezinárodní vztahy a ekonomie, 1992
FF UK, Historie, 1988
Biogram:
V roce 2000 habilitační řízení (udělen titul docent).
Instituce:
NATO IS, zástupce šéfa sekce, 2000–dosud
MZV ČR, zástupce ředitele odboru analýz a plánování, 1998–2000
IMS FSV UK, odborný asistent, 1993–2000
Odborné zaměření:
Dějiny mezinárodních vztahů po roce 1945. Dějiny evropské integrace. Dějiny aliancí (NATO a Varšavská smlouva).
Publikace:
Petr LUŇÁK, Plánování nemyslitelného: Československé válečné plány 1950–1990, Praha 2019.