Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D.

Datum narození:
21. 11. 1973
Místo narození:
Jihlava
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF MU, České dějiny (Ph.D.), 2007
FF MU, Historie (Mgr.), 1999
Biogram:
V letech 1988–1992 studoval na gymnáziu v Jihlavě.
Je členem redakčních rad domácích odborných časopisů, řešitel grantových projektů (GAAV, NAKI) a člen řešitelských týmů (GAČR, NAKI).
Instituce:
HIÚ AV ČR, vědecký pracovník, zástupce vedoucího brněnské pobočky (od 2003), 1999–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny byrokracie a vývoj státní správy v novověku. Urbánní dějiny. Hospodářské dějiny. Proměna krajiny v moderní éře (18. – 20. století).
Publikace:
David HONEK – Miloš ROZKOŠNÝ – Milena FOREJTNÍKOVÁ – Aleš VYSKOČIL, Historical Water Supply System of the City of Brno. Social-Environmental Consequences, in: Water 13, 2021, s. 1–22;
Lukáš FASORA – Aleš VYSKOČIL, Správa a územní vývoj města, in: Lukáš Fasora – Jiří Malíř (edd.), Dějiny Brna, 4. Modernizace města 1790–1918, Brno 2020, s. 53–76;
Lukáš FASORA – Aleš VYSKOČIL, Správa a územní vývoj města a komunální politika, in: Lukáš Fasora – Jiří Malíř (edd.), Dějiny Brna, 4. Modernizace města 1790–1918, Brno 2020, s. 419–49;
Aleš VYSKOČIL – Zbyněk SVITÁK, Křenová. Příběh brněnské ulice, Brno 2018;
Aleš VYSKOČIL, Kulturní dědictví a paměť industriálního centra (na příkladu textilního Brna), in: Museology and Cultural Heritage / Muzeológia a kultúrné dědičstvo 5, 2017, s. 83–98;
Radana ČERVENÁ – Tomáš DVOŘÁK – Aleš VYSKOČIL, Jak psát dějiny velkých měst?, Brno 2016;
Aleš VYSKOČIL, Brno III. Průmyslové město. Zmizelá Morava, Praha–Litomyšl 2014;
Eva SEMOTANOVÁ a kol., Akademický atlas českých dějin, Praha 2014;
Aleš VYSKOČIL, The Tale of the Landscape in the Czech Lands in the 19th Century, in: HG 38, 2012, s. 119–142;
Aleš VYSKOČIL, Slovník představitelů politické správy na Moravě v letech 1850–1918, Praha 2011.