Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Stanislav Petr

Datum narození:
15. 9. 1944
Místo narození:
Kolín
Hlavní pracoviště:
Archiv Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Vysoká škola:
FF UK, Archivnictví–dějepis, 1978
Biogram:
Instituce:
HIÚ AV ČR
Odborné zaměření:
Kodikologie. Středověká diplomatika a paleografie. České dějiny 14. – 16. století.
Publikace:
Stanislav PETR, Palatinátní listina Václava IV. pro milánského měšťana Francisca de Fossato v rukopise sign. Pal. lat. 701 vatikánské knihovny Palatina. (Střípek do mozaiky česko-italských vztahů na přelomu 14. a 15. století.), in: Marie Bláhová – Mlada Holá – Klára Woitschová (edd.), Panovnická reprezentace v písemné kultuře středověku, Sborník prací k životnímu jubileu prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc., Praha 2021, s. 336–355;
Stanislav PETR, Bericht über die Tätigkeit der Rosenkranzbruderschaft und die Form des Gebets des Marienpsalters in einer Handschrift aus dem Saazer Museum, in: Jana Kusová (ed.), Germanistik zwischen Mittelalter und Gegenwart. Festschrift für Václav Bok zum 80. Geburtstag, Wien 2020, s. 181–197; 
Pavel BRODSKÝ – Stanislav PETR – Ila ŠEDO, Soupis rukopisných zlomků Západočeského muzea v Plzni: Catalogus fragmentorum manuscriptorum, quae in Museo Bohemiae occidentalis Plznae asservantur, Plzeň 2020;
Marta HRADILOVÁ – Stanislav PETR, Neznámý středověký rukopis nedělní postily Hortulus reginae z knihovny kláštera kapucínů v Žatci, in: Eva Doležalová – Petr Sommer (edd.), Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha 2016, s. 114–125;
Stanislav PETR, Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina. (Studie o rukopisech. Monographia XX. Codices manuscripti Bohemici bibliothecarum Vaticanarum et Italicarum.Volumen primum). Catalogo dei manoscritti relativi alla Boemia della Biblioteca Palatina, Praha 2016; 
Stanislav PETR, Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliana: Ricerca relativa ai manoscritti di argomento boemistico nelle biblioteche romane Angelica, Corsiniana e Vallicelliana = Research into manuscript Bohemica at the Angelica, Corsiniana and Vallicelliana libraries in Rome, Praha 2014;
Jiří KEJŘ – Stanislav PETR – Pavel SPUNAR – Martin BERTRAM, Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin, Praha 2012.