Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Šárka Janotová, Ph.D.

Datum narození:
15. 6. 1986
Místo narození:
Příbram
Hlavní pracoviště:
Státní oblastní archiv v Praze
Pracoviště:
Státní oblastní archiv v Praze
Vysoká škola:
UK, Moderní hospodářské a sociální dějiny, 2020
UK, Historie – Hospodářské a sociální dějiny, 2012
Biogram:
Tajemnice redakce Středočeského sborníku historického. 
Instituce:
SOA v Praze, vedoucí Oddělení fondů hospodářských subjektů, 2021
SOkA v Benešově, archivář, 2015–2020
Odborné zaměření:
Hospodářské a sociální dějiny 19. a 20. století. Transfer technologií. Dějiny podniků. 
Publikace:
Šárka MAŠKOVÁ JANOTOVÁ, „Povolání správných mužů – povolání horníka.“ Průběh Lánské akce na Benešovsku, in: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 52, 2018, s. 229–266;
Šárka MAŠKOVÁ JANOTOVÁ – Marie TOŠNEROVÁ, Sedlčanské paměti ze 17. století, Příbram 2017;
Šárka MAŠKOVÁ JANOTOVÁ, Vodní mlýny Sedlčanska na prahu modernizace, Sedlčany 2017;
Šárka MAŠKOVÁ JANOTOVÁ, Mlynáři v proudu pověstí, in: ČNM Řada historická 185, 2016, s. 17–26.