Lexikon historiků a historiček 2022

Doc. PhDr. Kateřina Králová, M.A. Ph.D.

Datum narození:
4. 10. 1976
Místo narození:
Brno
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Fakulta sociálních věd (FSV UK), Institut mezinárodních studií
Vysoká škola:
UK, Moderní dějiny (Ph.D.), 2010
Philipps-Universität Marburg, Politologie–Germanistika (*M.A.+), 2002
UK, Mezinárodní teritoriální studia (Bc.), 2000
Biogram:
Je docentkou soudobých dějin na katedře ruských a východoevropských studií, kterou v letech 2017–2021 vedla.
Zaměřuje se na vyrovnání se s nacistickou minulostí, holocaust, řeckou občanskou válku, migraci a poválečnou rekonstrukci.
Na svůj výzkum získala mnohá mezinárodní stipendia, mj. Humboldtovy nadace či Fulbright na Yaleově univerzitě.
Je nositelkou ceny Učené společnosti pro vědce do 40 let, spoluzakladatelkou Herzlova centra izraelských studií (UK) a vedoucí Výzkumného centra paměťových studií (IMS FSV UK).
Instituce:
IMS FSV UK, akademická a vědecká pracovnice, 2005–dosud
Odborné zaměření:
Transnacionální historie (20. stol.). Druhá světová válka. Holocaust. Řecká občanská válka. Historická migrace a poválečná rekonstrukce. Paměťová studia. Orální historie.
Publikace:
KARASOVÁ, Nikola – Kateřina KRÁLOVÁ, The Holocaust Museum of Greece, Thessaloniki: In Whose Memory?, in: Nationalities Papers 2022, s.1–22;
Kateřina KRÁLOVÁ, Breaking out of Silence: Victims of the 1944 Distomo Massacre in Greek-German Relations, in: Südosteuropa-Mitteilungen 61, 2021, s. 81–91;
Kateřina KRÁLOVÁ – Jiří KOCIÁN, German Collective Guilt in the Narratives of South-East European Holocaust Survivors, in: Christopher A. Molnar – Mirna Zakic (edd.), German-Balkan Entangled Histories in the Twentieth Century, Pittsburg 2020, s. 114–135; 
Kateřina KRÁLOVÁ, What is True and What is Right? An Infant Jewish Orphan’s Identity, in: Christine Schmidt – Suzanne Bardgett – Dan Stone (edd.), Beyond Camps and Forced Labour, Palgrave 2020, s. 105–123;
Kateřina KRÁLOVÁ – Maria VULESICA – Giorgos ANTONIOU (edd.), Diverse Perspectives on Jewish life in Southeast Europe, Abingdon 2019; 
Kateřina KRÁLOVÁ, Being and Holocaust Survivor in Greece: Narratives of the Post-War Period, 1944–1953, in: Giorgos Antoniou – A. Dirk Moses (edd.), The Holocaust in Greece, Cambridge 2018, s. 304–326;
Kateřina KRÁLOVÁ, Being traitors’ Post-war Greece in the Experience of Jewish Partisans, in: Southeast European and Black Sea Studies 17, 2017, s. 263–280; 
Kateřina KRÁLOVÁ, Das Vermächtnis der Besatzung: Deutsch-griechische Beziehungen seit 1940, Köln 2016.