Lexikon historiků a historiček 2022

Doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.

Datum narození:
30. 5. 1973
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny
Vysoká škola:
FSV UK, Moderní dějiny (Ph.D.), 2005
FSV UK, Mezinárodní vztahy (Mgr.), 1997
FSV UK, Politologie (Bc.), 1994
Biogram:
V roce 2017 se habilitoval na FSV UK v oboru Moderní dějiny.
Tamtéž také od roku 1998 vyučuje na Institutu mezinárodních studií.
Získal stipendia a ocenění: stipendium rakouské vlády: The Europe Center, Freeman Spogli Institute of International Affairs – Stanford University, 2012; Fulbrightovo stipendium: Elliott School of International Affairs – George Washington University, 2007–2008; Prémie Otto Wichterleho, 2007; Scatcherd Scholarship: St. Antony’s College, Oxford University, 2000–2003; Soros/FCO Scholarship: tamtéž, 1997–1998; Civic Education Project – CEP Eastern Scholar, 1999–2000; The T. G. Masaryk Scholarship: Institute of Historical Research, University of London, 1995.
Instituce:
ÚSD AV ČR, vědecký pracovník, od roku 2017 vedoucí Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků, 1998–dosud
Nakladatelství Lidové noviny, redaktor kulturně historické revue Dějiny a současnost, 1996–1997, 1998–2000
Odborné zaměření:
Dějiny mezinárodní politiky a diplomacie v letech 2. světové války a v rané fázi studené války. Československo a velmoci v letech 1938–1948. Britská zahraniční politika ve 20. století. Britsko-československé vztahy.
Publikace:
Vít SMETANA, Trochu jak z jiného světa. Vojáci Rudé armády v Československu po osvobození v roce 1945 očima těch, kteří přišli ze Západu, in: Blanka Říchová a kol., Historik mezi politology. Životní úděl Jana P. Kučery, Praha 2022, s. 80–102; 
Vít SMETANA, Stalin and the Fate of Europe after 1945. Contending Perspectives (co-authored by Vojtech Mastny, Vladimir Pechatnov and Norman Naimark), in: Journal of Cold War Studies 23, 2021, s. 208–231;
Vít SMETANA, Strategie Kominterny po jejím rozpuštění a sovětské plánování poválečného světa, in: PagH 28, 2020, s. 275–287; 
Vít SMETANA – Kathleen GEANEY (edd.), Exile in London. The Experience of Czechoslovakia and the Other Occupied Nations, 1939–1945, Praha 2017; 
Vít SMETANA, Ani vojna, ani mír. Velmoci, Československo a střední Evropa v sedmi dramatech na prahu druhé světové a studené války, Praha 2016;
Jiří KOCIAN – Vít SMETANA a kol., Květnové volby 1946 – volby osudové? Československo před bouří, Praha 2014;
Mark KRAMER – Vít SMETANA (edd.), Imposing, Maintaining, and Tearing Open the Iron Curtain: The Cold War and East-Central Europe, 1945–1989, Lanham – Boulder – New York – Toronto – Plymouth 2014, s. 55–86;
Vít SMETANA – Dagmar HÁJKOVÁ – Jaroslav KUČERA – Jiří SUK – Pavel ŠRÁMEK – Oldřich TŮMA, Historie na rozcestí. Jak mohly dopadnout osudové chvíle Československa, Brno 2013.