Lexikon historiků a historiček 2022

doc. Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.

Datum narození:
9. 4. 1969
Místo narození:
Brno
Hlavní pracoviště:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF JU), Ústav archivnictví a pomocných věd historických
Vysoká škola:
FF UK, Habilitační řízení v oboru pomocné vědy historické, 2020
FF MU, Postgraduální doktorské studium: pomocné vědy historické, 1998
FF MU, Historie–archivnictví, 1992
Biogram:
Absolvovala gymnázium (1983–1987) a Filozofickou fakultu UJEP/MU, obor historie–archivnictví (1987–1992), titul Mgr.
V letech 1992–2007 pracovala jako odborná archivářka v SOkA Pelhřimov.
Současně absolvovala na FF MU doktorské studium PVH se specializací na diplomatiku (1992–1998), titul Dr., změněn na Ph.D. (2005).
V letech 2005–2007 působila jako externí vyučující diplomatiky a dějin veřejné správy nejprve na HIÚ JU, poté na Ústavu archivnictví a PVH FF JU jako odborná asistentka (2007–2020).
V letech 2019–2020 se habilitovala na FF UK v Praze v oboru pomocné vědy historické.
Od roku 2020 působí jako docentka na FF JU v Českých Budějovicích. 
Instituce:
FF JU, docentka, 2020–dosud
FF JU, odborná asistentka, 2007–2020
FF JU, HIÚ, odborná asistentka, externí vyučující, 2005–2007
MZA – SOA Pelhřimov, odborná archivářka, státní archivní inspektorka, 2002–2007
SOA Pelhřimov, odborná archivářka, 1992–2002
Odborné zaměření:
Pomocné vědy historické: diplomatika obecná i česká (středověká i novověká). Pramenné edice. Dějiny veřejné správy v 17. – 19. století. Církevní správa a diplomatika. Městská správa a diplomatika. Politická a soudní správa tereziánsko-josefínského období. Metternichovský absolutismus. Veřejná správa po roce 1850.
Publikace:
Lenka MARTÍNKOVÁ – Rudolf SVOBODA – Marie RYANTOVÁ, Kapitel III. Die Diözesanverwaltung und ihr Umfeld an der Schwelle der modernen Zeit, in: Miroslav Novotný et al., Die Diözese Budweis in den Jahren 1851–1907. Das Aschenputtel unter den Diözesen II., Berlin 2021, s. 88–149; 
Lenka MARTÍNKOVÁ, III. Konzistorní kancelář v Českých Budějovicích a její písemná produkce v letech 1785 až 1885, in: Karel Maráz (ed.), Mikulovské kolejní kabinety pomocných věd historických III., Brno 2020, s. 37–114; 
Lenka MARTÍNKOVÁ, Regionální historiografie, in: Hana Kábová – Ivana Koucká a kol., Josef Dobiáš (1888–1972), život a dílo, Praha–Pelhřimov 2019, s. 98–118; 
Lenka MARTÍNKOVÁ, Primi inter pares: Biskupští okrskoví vikáři a jejich úřady na jihu Čech v letech reforem a revolucí (1785–1850), Pelhřimov 2018; 
Lenka MARTÍNKOVÁ, Reverendissimum officium: Biskupská konzistoř v Českých Budějovicích na cestě od josefinismu k revoluci (1785–1850), Praha 2018; 
Lenka MARTÍNKOVÁ, České Budějovice na přelomu 18. a 19. století jako biskupské rezidenční město, in: Radana Červená – Tomáš Dvořák – Aleš Vyskočil (edd.), Jak psát dějiny velkých měst?, Brno 2016, s. 436–451; 
Lenka MARTÍNKOVÁ, Die Diözese Budweis 1785–1813. Ein Beitrag zu Organisation, Verwaltung, Schriftgut und Geistlichkeit der Diözese in josephinischer Zeit, Pelhřimov 2011 (2012).