Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jiří Dufka

Místo narození:
Moravská Třebová
Hlavní pracoviště:
Moravská zemská knihovna v Brně
Vysoká škola:
MU, Historie–archivnictví, 2006
Biogram:
2006−2010 člen týmu Historické fondy MZK, MK00009494301.
2010−2011 člen týmu Staré mapy online, DC08P02OUK006.
2009−2011 člen týmu v Europeana Travel, ECP–2008–DILI–538002.
2011−2015 člen týmu TEMAP, DF11P01OVV003.
2018–2022 řešitel Kramářské tisky v brněnských historických fondech, DG18P02OVV021
Od 2016 je řešitelem IPVaV a DRKVO.
Instituce:
MZK, knihovník, 2006
Odborné zaměření:
Dějiny knižní kultury. Historická kartografie. Popularizace.
Publikace:
Pavel KOSEK – Hana BOČKOVÁ – Daniel DRÁPALA – Martin DROZDA – Jiří DUFKA – Věra FROLCOVÁ – Marie HANZELKOVÁ – Markéta HOLUBOVÁ – Jakub IVÁNEK – Marta KONDROVÁ – Maciej MĘTRAK – Olga NAVRÁTILOVÁ – Jana PLESKALOVÁ – Jana POLÁKOVÁ – Tomáš SLAVICKÝ – Michaela SOLEIMAN pour HASHEMI, Dvanácte vrchů ten strom má. Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou. Katalog k výstavě, Brno 2022;
Eva CHODĚJOVSKÁ – Jiří DUFKA, Sběratel a jeho atlas. Bernard Pavel Moll, Brno 2021;
Pavel KOSEK – Hana BOČKOVÁ – Martin DROZDA – Jiří DUFKA – Věra FROLCOVÁ – Marie HANZELKOVÁ – Andrea JOCHMANOVÁ – Kateřina KOVÁROVÁ – Petra MEDŘÍKOVÁ – Jana POLÁKOVÁ – Tomáš SLAVICKÝ – Markéta VLKOVÁ, Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou. Katalog k výstavě, Brno 2020;
Jiří DUFKA, Zrod venkovské tiskárny. Znojemská dílna v letech 1703–1742, in: Knihy a dějiny 26, 2019, s. 52–106;
Jiří DUFKA, Kartografická komeniana v Moravské zemské knihovně, in: Vojtěch Balík et al. (ed.), Jan Amos Komenský ve fondech MZK. Katalog k výstavě, Brno 2016, s. 47–88;
Jiří DUFKA, O cestách a putováních. Cestopisy z historických fondů MZK. Katalog výstavy, Brno 2016;
Jiří DUFKA, Ve službách panovníka a země. Bojovníci, úředníci, stavové, in: Michal Konečný (ed.), V erbu tří pruhů. Páni z Kunštátu a jejich hrad. Průvodce expozicí, Kroměříž 2014, s. 53–72;
Jiří DUFKA, Hříchy hraběte Tschirnhause. Analýza vyšetřovacího spisu k obvinění ze sodomie, in: Pavel Himl – Jan Seidl – Franz Schindler (edd.), "Miluji tvory svého pohlaví". Homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí, Praha 2013, s. 77–108;
Jiří DUFKA – Michal KONEČNÝ, Tišnov v raném novověku a v době předbřeznové (1555–1848), in: Jiří Doležel – Jan Lacina – Josef Zacpal (edd.), Tišnov. Příroda, dějiny, památky, lidé, Tišnov 2013;
Jiří DUFKA, Strategien und Trägerschichten bäuerlicher Unruhen im frühneuzeitlichen Mähren, in: Peter Rauscher (ed.), Die Stimme der ewigen Verlierer?: Aufstände, Revolten und Revolutionen in den österreichischen Ländern (ca. 1450–1815). Vorträge der Jahrestagung des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung (Wien, 18. ‒ 20. Mai 2011), Wien–München 2013, s. 311–327.