Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.

Datum narození:
26. 6. 1971
Místo narození:
Olomouc
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci
Pracoviště:
Pedagogcká fakulta, Katedra společenských věd
Vysoká škola:
FF UPOL, České dějiny (Ph.D.), 2011
FF UPOL, Historie (PhDr.), 2001
FF UPOL, Žurnalistika (Bc.), 1996
FF UPOL, Český jazyk – dějepis (Mgr.), 1994
Biogram:
V letech 1985–1989 studoval na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad v Olomouci.
Instituce:
KSV PdF UPOL, odborný asistent, 2007–dosud
Gymnázium Jana Blahoslava, Přerov, středoškolský učitel, 1994–2007
Odborné zaměření:
Moderní české a československé dějiny. Dějiny 2. světové války. Regionální dějiny střední Moravy. Didaktika dějepisu.
Publikace:
Pavel KOPEČEK, Evropa v plamenech. Protifašistický odboj v období 2. světové války se zaměřením na region střední Moravy, Praha 2019;
Tomáš HUBÁLEK – Pavel KOPEČEK – Pavel KRÁKORA – Gabriela CINGELOVÁ, Social, Cultural, Ethical and Political Aspects of Migration, Heidelberg 2018;
Pavel KRÁKORA – Gabriela CINGELOVÁ – Pavel KOPEČEK – Vanda VANÍČKOVÁ, Tak trochu jiné soudobé dějiny, Praha 2016;
Pavel KOPEČEK, Cílem byla svoboda. Odbojové hnutí na Přerovsku, Kojetínsku, Hranicku a Lipnicku v letech 1939–1945, Praha 2015; 
Pavel KOPEČEK, Volby v čase vzniku a zániku totalitních režimů v satelitních státech sovětského bloku ve středovýchodní Evropě, in: Pavel Krákora (ed.), Svobodné volby v Československu 1990 – Referendum o dalším směřování státu a společnosti, Praha 2010, s. 199–206.