Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Pavla Koritenská

Datum narození:
26. 7. 1968
Místo narození:
Hradec Králové
Hlavní pracoviště:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové – Odborná oddělení
Vysoká škola:
MU, Česká literatura (PhDr.), 2008
MU, Český jazyk a literatura – dějepis (Mgr.), 1991
Biogram:
Po absolutoriu na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové pokračovala ve studiu Českého jazyka a literatury – dějepis na FF MU v Brně, kde zakončila studium obhajobou diplomové práce „Osvobozené divadlo v memoárové literatuře".
Následně na FF MU obhájila rigorózní práci „Humoristický časopis Švanda dudák".
Od roku 1991 působí v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
Od roku 1998 zde působí jako kurátorka sbírek se zaměřením na literární historii, dějiny školství, zdravotnictví a sociální péče.
Instituce:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, kurátor sbírek, 1998–dosud
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, dokumentátor, 1991–1997
Odborné zaměření:
Literární historie s důrazem na osobnost spisovatele Ignáta Hermmanna. Dějiny školství, zdravotnictví a sociální péče v meziválečném období.
Publikace:
Ignát HERRMANN – Pavla KORITENSKÁ –  Josef ŠRÁMEK, V pevnosti, Hradec Králové 2021;
Pavla KORITENSKÁ, Školní obrazy, Hradec Králové 2020;
Pavla KORITENSKÁ, Velká vizita!...v Hradci Králové za první republiky, Hradec Králové 2017;
Pavla KORITENSKÁ, Příběh budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové, Hradec Králové 2016;
Pavla KORITENSKÁ, 70 let Lékařské fakulty v Hradci Králové 1945–2015, Hradec Králové 2015;
Pavla KORITENSKÁ, Hurá do školy!...v Hradci Králové, Hradec Králové 2015;
Pavla KORITENSKÁ, Cesta dívek za vzděláním, Hradec Králové 2013.