Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Filip Gregor

Datum narození:
12. 6. 1993
Místo narození:
Hranice
Hlavní pracoviště:
Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace – Špalíček
Vysoká škola:
UPOL, Historie, 2019
Biogram:
Vystudoval Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školu v Přerově, v roce 2019 absolvoval magisterské studium jednooborové historie na UPOL se specializací na československé dějiny 20. století.
Od téhož roku pracuje v Muzeu a galerii v Prostějově – Galerie Špalíček, kde se věnuje problematice prostějovských Židů a místních literátů – Jiřího Wolkera a Petra Bezruče.
Ve spolupráci s místním spolkem Hanácký Jeruzalém realizuje výstavy nebo komentované prohlídky zaměřené na dějiny prostějovských Židů.
Instituce:
Muzeum a galerie v Prostějově – Galerie Špalíček, historik, kurátor sbírek Literární památky, 2019–dosud
Odborné zaměření:
Regionální dějiny Prostějovska a Přerovska s důrazem na 20. století. Problematika prostějovských Židů a literátů Jiřího Wolkera a Petra Bezruče. Vývoj přerovské obecní samosprávy v letech 1918–1945. Osudy účastníků 2. a 3. odboje (např. rodiny Lančíkových).
Publikace:
Filip GREGOR, Úspěchy a prohry sociálního demokrata Františka Lančíka v kontextu jeho života: část druhá 1938–1976, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov 28, 2020, s. 156–190;
Filip GREGOR, Veřejná činnost sociálního demokrata Františka Lančíka v kontextu jeho životních osudů. Část první 1886–1938, in: Sborník Státního okresního archivu Přerov 27, 2019, s. 111–126;
Filip GREGOR, Životní osudy legionáře, učitele a přerovského starosty Richarda Kleibera (1891–1941), in: Sborník Státního okresního archivu Přerov 26, 2018, s. 150–160.